Wasa, a bibliography.

 1. Modellen. Vasamodeller från när och fjärran. The Model. Vasa Models from Near and Far.
  Vasamuseet, Stockholm, 1997. 8vo, 80 pp, ill. A catalogue to the exhibition held 31 Oktober 1997 - 10 Maj 1998.
 2. anon.: Regalskeppet Wasas undergång - en onödig katastrof?
  Sveriges Konservativa Studentförbund, np, nd (1962?).
 3. anon.: Wasa Exhibition at the Science Museum.
  The Mariner's Mirror Vol. 54, London, 1968. p 100.
 4. anon.: The Warship Wasa.
  Wasanämnden, Stockholm, 1962. 16 pp, ill.
 5. anon.: Wasanämndens konserveringsanläggning.
  Wasanämnden, Stockholm, 1962. 8 pp, ill.
 6. Anderson, R.C.: A Discovery Near Stockholm.
  The Mariner's Mirror Vol. 43, London, 1957. p 325.
 7. Barkman, Lars: Konserveringen av Wasa.
  Wasastudier 4, Stockholm, 1962. 19 pp, ill.
 8. Barkman, Lars: On resurrecting a wreck.
  Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm, 1968. (1), 31 pp, ill. Wasastudier 6.
 9. Barkman, Lars: Repliker av reliker.
  Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm, 1969. 40 pp, ill. Wasastudier 7.
 10. Barkman, Lars: Wasa är med rom!
  Sjöhistorisk Årsbok 1967-1968, Stockholm, 1969. pp 101-104, ill.
 11. Bengtsson, Sven: The sails of the Wasa.
  SSHM, Stockholm, 1975. 8vo, 15 pp, ill. Wasastudier 8.
 12. Bengtsson, Sven: The sails of the Wasa. Unfolding, identification and preservation.
  IJNA Vol. 4, London, 1975. pp 27-41, ill.
 13. Borgenstam, Curt: Varför kantrade Wasa?.
  uo, (1980). A4, 37 pp.
 14. Borgenstam, Curt & Sandström, Anders: Varför kantrade Wasa?.
  Sjöhistoriska Museet, Stockholm, (1984). 8vo, 80 pp, ill. Wasastudier 13.
 15. Borgenstam, Curt & Sandström, Anders: Why Wasa capsized.
  Stockholm Statens sjöhistoriska museum, Stockholm, [1985]. 8vo, 79, [1] pp. ill. Wasa studies 13.
 16. Cederlund, Carl-Olof et al.: Regalskeppet Wasa. Utställning Wasavarvet.
  Wasanämnden, Stockholm, 1963. 4, 24 pp, ill.
 17. Cederlund, Carl Olof: Ett Wasafynd. Ett fat av holländsk fajans.
  Sjöhistorisk Årsbok 1961-1962, Stockholm, 1963. pp 97-101, ill.
 18. Clason, Edward: Arbetet med regalskeppet Wasas bärgning.
  TiS årg. 122, Karlskrona, 1959. pp 570-618, ill.
 19. Clason, Edward: The Raising of the Royal Swedish Ship Wasa.
  The Mariner's Mirror Vol. 48, London, 1962. pp 161-186, ill.
 20. Clason, Edward & Franzén, Anders: Wasa, fynd och bärgning. Ett bildalbum.
  Bonniers & Norstedts, Stockholm, 1959. 4to, 64 pp, ill.
 21. Claus, Gillis: Wasas historia 1956-64. Upptäckt, bärgning, utgrävning.
  SSHM, Stockholm, 1986. 8vo, 374 pp, ill., 1000 copies. Wasastudier Nr ??;
 22. Daeffler, Michel: Le vaisseau royal suédois Wasa.
  Neptunia Vol. 42, Paris, 1987. pp 11-18, ill.
 23. During, Ebba: De dog på Vasa. Skelettfynden och vad de berättar.
  Vasamuseet, Stockholm, 1994. 159 pp.
  Vasastudier 16. Summary in English.
 24. Eklund, Hans: Stockholms hamn och Wasa. Stränder och kajer.
  Kulturhuset, Stockholm, 1979. A4, 19 pp, (dupl.).
 25. Franzén, Anders: Därför kantrade Vasa.
  Svensk Sjöfarts Tidning årg. 80, Göteborg, 1984. pp 46:10-11, ill.
 26. Franzén, Anders: En liten bok om Vasa.
  Bonniers, Stockholm, 1962.
 27. Franzén, Anders: The Warship Vasa. Deep Diving and Marine Archaeology in Stockholm.
  Norstedts & Bonniers, Stockholm, 1962. 4to, 80 pp, ill.
 28. Franzén, Anders: Vasa. Regalskeppet i ord och bild.
  Norstedt, Stockholm, 1961. 4to, 84 pp, ill.
 29. Franzén, Anders: The warship Vasa. Ghost from the Depths.
  National Geographic, January 1962, Washington, 1962; 4to, s. 42-57, ill.
 30. Franzén, Anders: The warship Wasa, her disaster in 1628 and the 17th century salvage operations on her wreck.
  TiS årg. 121, Karlskrona, 1958. pp 845-849.
 31. Franzén, Anders: Herr von Treilebens sekreta silverfiske.
  Longitude 1,Stockholm,1965. pp 42-43.
 32. Franzén, Anders: Örlogskeppet Wasa. Marinarkeologi i Stockholms hamn.
  TiS årg. 120, Karlskrona, 1957. pp 415-424, ill.
 33. Franzén, Greta: The Great Ship Vasa.
  Hastings House, New York, 1971. 8vo, 96 pp, ill.
 34. Fälting, Per Edvin: Med Vasa på Strömmens botten.
  Gebers, Stockholm, 1961. 8vo, 116 pp, ill., 12 pl.
 35. Gardiner, Robert: The King's Ship Wasa.
  Model Shipwright vol. 2, London, 1973. pp 320-327, ill.
 36. Hafström, Georg: A.L. Fahnehjelm och skeppet Wasa.
  Reprint from TiS årg. 120, Karlskrona, 1957. pp 451-481, ill.
 37. Hafström, Georg: Några problem kring regalskeppet Wasa.
  Forum navale 18, Stockholm, 1963. pp 26-42, ill.
 38. Hafström, Georg: Skeppet Wasas bemanningsfråga.
  TiS årg. 133, Karlskrona, 1970. pp 576-588.
 39. Hafström, Georg: En bok om skeppet Wasa.
  Christofers Bokförlag, Stockholm, 1959. 8vo, 203 pp, ill.
 40. Hafström, Georg: Några problem kring regalskeppet Wasa.
  Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm, 1963. 8vo, 19 pp, ill. Wasa studier 3.
 41. Hafström, Georg: Några problem kring regalskeppet Wasa.
  Wasastudier 3, Stockholm, 1963. 9 pp, ill.
 42. Hafström, Georg: Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa.
  Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm, 1968. 8vo. Meddelanden XI.
 43. Hafström, Georg: Äldre tiders bärgningsarbete vid vraket av skeppet Wasa.
  TiS årg. 121, Karlskrona, 1958. pp 771-844, ill.
 44. Hafström, Georg: Örlogsskeppet Wasas undergång 1628.
  Reprint from TiS Vol. 120, Karlskrona, 1957. pp 390-414, ill.
 45. Hafström, Georg: Örlogsskeppet Wasas undergång 1928.
  TiS årg. 120, Karlskrona, 1957. pp 390-414.
 46. Hafström, Georg: Örlogsskeppet Wasas undergång 1628.
  TiS årg. 121, Karlskrona, 1958. pp 740-770, ill.
 47. Hansson, Hans: Wasa och Stockholm.
  Sankt Eriks årsbok 1962, Stockholm, 1962. pp 9-24, ill.
 48. Johannsen, Ulrich: Hvorfor kæntrede Wasa? Skibsbygningshistorisk vurdering af stabilitetsegenskaper hos linieskibe fra begyndelsen af 1600tallet.
  Ingeniøren 71. årgång, København, 1962. pp 597-600, ill.
 49. Kaijser, Ingrid & Nathorst-Böös, Ernst & Persson, Inga-Lill: Ur sjömannens kista och tunna. Personliga tillhörigheter på Wasa.
  SSHM, Stockholm, 1982. 8vo, 95 pp, ill. Wasastudier 10.
 50. Karling, Sten: Skulpturerna från regalskeppet Wasa.
  Sjöhistorisk Årsbok 1957-1958, Stockholm, 1959. pp 11-44, ill.
  Summary.
 51. Karling, Sten & Strömberg, Arne & Mattson, Einar: Regalskeppet Wasa. Om skulpturerna, träkonservering och en kemisk-metallografisk undersökning av bronskanoner.
  Statens sjöhistoriska museum, Meddelanden VII, Stockholm, 1959. 8vo, 71 pp, ill.
 52. King, C.J.H.: The Science Museum Model of Wasa.
  Model Shipwright vol. 4, Greenwich, 1977. pp 56-61, ill.
 53. Kleingardt, Birgitta ed.: Wasa.
  Stockholm Statens sjöhistoriska museum/Wasavarvet, Stockholm, 1982 (new ed.). 8vo, 47, [1] pp, ill. Prev. ed. by Lars-Åke Kvarning.
 54. Kvarning, Lars-Åke: Från Wasavarv till Vasamuseum.
  Skepp och smide, Stockholm, 1987. pp 223-236, ill.
 55. Kvarning, Lars-Åke: The Royal Warship Wasa - Key to a Lost World.
  Five Hundred Years of Nautical Science 1400-1900, London, 1981. pp 193-203, ill.
 56. Kvarning, Lars-Åke: The Royal Warship Wasa - Key to a Lost World.
  np, nd. A4, 13 bl.
 57. Kvarning, Lars-Åke: The Wasa: museum and museums exhibit.
  Museum, 1984. pp 2:73.
 58. Kvarning, Lars-Åke: Wasaritningar för modellbyggare och andra.
  Sjøfartshistorisk årbok 1970, Bergen, 1971. pp 131-140, ill.
  Summary.
 59. Kvarning, Lars-Åke & Barkman, Lars & Soop, Hans: Wasa.
  Wasavarvet, Stockholm, 1968. A5, 48 pp, ill. Published in separate editions for English, French, German and Swedish.
  Wasavarvet, Stockholm, 1981. A5, 48 pp, ill. Published in separate editions for English, French, German and Swedish.
 60. Landström, Björn: The Royal Warship Vasa. A book on the building and embellishment, the rigging and armament of the Vasa, the Swedish warship that sank on her maiden voyage in Stockholm harbour in 1628. The book includes comparative studies of Danish, English and Dutch shipbuilding methods of the time.
  Interpublishing, Stockholm, 1988. 4to, 160 pp, ill. With an Introduction by Anders Franzén. Translated by Jeremy Franks.
 61. Lanitzki, Günter: Die Wasa von 1628. Illustrierte Geschichte der Bergung und Restaurierung.
  Hoffmann und Campe - Maritim, Berlin, 1984. 8vo, 151 pp, ill.
 62. Lundström, Per: Utgrävningen av Wasa. Wasastudier 2, Stockholm, 1962. 20 pp, ill.
 63. Mattson, Einar: En undersökning om bronskanonerna från örlogsskeppen Riksnyckeln och Wasa - en kemisk och metallografisk undersökning.
  Sjöhistorisk Årsbok 1957-1958, Stockholm, 1959. pp 61-78, ill.
  Summary.
 64. Matz, Erling: Ett nytt museum för Wasa. Utställningsprogram.
  Stockholm Statens sjöhistoriska museum/Wasavarvet, Stockholm, 1985. 4to, 46, [2] pp, ill. With a Summary in English.
 65. Matz, Erling: Vasa.
  Vasamuseet, Stockholm, (1990). 8vo, 48 pp, ill.
 66. Modellen. Vasamodeller från när och fjärran. The Model. Vasa Models from Near and Far.
  Vasamuseet, Stockholm, 1997. 8vo, 80 pp, ill.
 67. Mondfeld, Wolfram zu: Wasa, Schwedisches Regalschiff von 1628.
  Architectura Navalis I, Mosaik Verlag, München, 1981, 2 vols, +8vo, 208 pp, ill. & 5 fold. plans.
 68. Ohlson, Manfred: Gengångaren ur djupet.
  Rospiggen Nr 23, Elmsta, 1963. pp 47-48, ill.
 69. Ohlson, Manfred: En glimt av makten och härligheten.
  Rospiggen Nr 29, Elmsta, 1968. pp 111-115, ill.
 70. Ohrelius, Bengt: Vasa, kungens skepp.
  Stockholm, 1959. 8vo, 92 pp, ill.
  Atlantis, Stockholm. ISBN 91-7486-538-2.
  Atlantis, Stockholm. ISBN 91-7486-581-1.
 71. Ohrelius, Bengt: Vasa, The King's Ship.
  Rabén & Sjögren, Stockholm, 1962. 8vo, (9), 124 pp, 16 plates, ill. Originally published as Vasa, kungens skepp.
 72. Ohrelius, Bengt: Vasa, das königliche Schiff.
  Delius, Klasing & Co., Berlin, 1964. 8vo, 126 pp, ill. Originally published as Vasa, kungens skepp.
 73. Ohrelius, Bengt & Kvarning, Lars-Åke: Wasa, kungens skepp.
  Raben & Sjögren, Stockholm, 1972. 8vo, 175 pp, ill, 2 pl.
  LiberFörlag, Stockholm, 1978. 8vo, 183 pp, ill. ISBN 91-38-03908-7.
  Rabén & Sjögren, Stockholm, 1990 (5th). 8vo, 181 pp, 8 pl., ill. ISBN 91-29-59387-5.
 74. Sandström, Anders: Några nya rön kring tillkomsten av regalskeppet Wasa.
  TiS årg. ??, Karlskrona, 198?. pp 118-127 pp.
 75. Schoener, Gunnar: Regalskeppet. En studie i 1600-talets skeppsbyggeri.
  Norstedt, Stockholm, 1964. 21×19 cm, 83 pp, ill. Summary: A Study of the 17th century shipwrightry.
 76. Schoerner, Katarina ed.: Det seglande skeppet. Uppsatser kring en utställning.
  Vasamuseet, Stockholm, 1977. 8vo, 79 pp, ill., fold. plate.
 77. Schoerner, Katarina ed.: Det seglande skeppet. Uppsatser kring en utställning.
  Vasamuseet, Stockholm, 1997. 8vo, 79 pp, ill., 1 fold. plate. Price: SEK 80,00.
 78. Skenbäck, Urban: Sjöfolk och knektar på Wasa.
  Wasastudier 11, SSHM, Stockholm, 1983. 8vo, 94 pp, ill.
 79. Soop, Hans: The Power and the Glory. The Scultures of the Warship Wasa.
  Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 1986. 4to, (10), 271 pp, ill., 9 pl.
 80. Soop, Hans: Kriegsschiff Wasa, Skulpturen.
  LiberFörlag, Stockholm & Oldenburg, München, 1979. 4to, 151, [1] pp. ill.
 81. Soop, Hans: Regalskeppet Wasa. Skulpturer.
  Liber, Stockholm, 1978. 4to, 152 pp, ill.
 82. Soop, Hans: Wasas riksvapen.
  Sjöhistorisk Årsbok 1963-1964, Stockholm, 1965. pp 9-38, ill.
 83. Strömberg, Arne: Konservering av vattendränkt trä.
  Sjöhistorisk Årsbok 1957-1958, Stockholm, 1959. pp 45-60, ill.
  Summary.
 84. Svensson, Sam: The Swedish Ship Wasa of 1628.
  The Mariner's Mirror Vol. 44, London, 1958. pp 73-75.
 85. Svensson, Sam: The Swedish Ship Wasa of 1628.
  The Mariner's Mirror Vol. 46, London, 1960. pp 63-65.
 86. Svensson, Sam: Wasas segel och något om äldre segelmakeri.
  Sjöhistorisk Årsbok 1963-1964, Stockholm, 1965. pp 39-79, ill.
  Summary.
 87. Synnelius, Rune & Lindahl, Alf: Vasavarvet.
  SVR:s Förlags AB, Stockholm, (c1961). 4to, 60 pp, ill. About the salvage of the Wasa and the creation of a temporary museum for the ship.
 88. Tångeberg, Peter: En helt ny bild av regalskeppet Vasa. Brokigt som dåtidens konstverk.
  Forskning och Fransteg Årg. 30, Stockholm, 1995. pp 1:4-10, ill.
 89. Widding, Lars: Ombord på Vasa.
  Gebers, Stockholm, 1961. 8vo, 64 pp, ill.
 90. Widding, Lars: Äventyret Vasa.
  Illustrerad Klassiker no. 155, Stockholm, 196_. 25×18 cm, 32 pp, ill. After a book by Lars Widding.
 91. Widding, Lars: Äventyret Vasa.
  Gebers, Stockholm, 1960. 8vo, 200 pp, ill.

Updated 1998-09-14 by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Bibliography | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.