Ernst Vilhelm Stibolt

Ernst Vilhelm (Wilhelm) Stibolt [1742-1796] sjöofficer född den 14 februari 1742 på Christiansö, dog den 29 februari 1796 i Köpenhamn.

Efter sin utbildning till sjöofficer uttogs han till vidareutbildning till skeppskonstruktör under fabrikmester Krabbe och 1768 reste han tillsammans med Henrik Gerner på studieresa till England, Frankrike och Holland för att studera skeppsbyggnad, på det sistnämnda ställe också vattenbyggnadsväsen. Han kom hem 1774 och blev samma år lärare i skeppsbyggnadskonst vid Søkadetakademiet och medlem i Konstruktionskommisionen. Då hans jämnårige Henrik Gerner blev utnämnd till Fabrikmester 1772 fanns det för Stibolt inte stora utsikter till befodran inom det tekniska facket varför han . . . gick i fransk tjänst 1778-1782. Han sände hem intressanta rapporter, dels om krigsutvecklingen, dels om tekniska frågor såsom pumpar och kopparförhydning


Back to The Maritime History Virtual Archives top-page.