Faxe: Afhandling om hushålningen til siös i afseende på hälsans bevarande, 1782

. . . har man i förra tider inpumpat siövatn, rullat och detta sedan med det rutna vatn åter utpumpat: men som detta fodrade lång tid och arbete lärer Riks Råd m m Gref C. Sparre, 1721 på Chef Skeppet Ulrica Elenora varit den första, som på tänckte en annan inrättning och lät giöra en öpning med tapp uti, under vatugången af Skeppet at därigenom kunna insläpa friskt vatn, hvilket åter för Expeditionen 1779 på Chef Skeppet Sophia Magdalena blef än mera förbättrat med kran samt därtil giort Skåp med sina låsar, inbygt uti et särskilt rum.


Arvid Faxe: Afhandling om hushålningen til siös i afseende på hälsans bevarande. Carlskrona, 1782, p 63.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.