Skeppet Solens inventarium daterat den 3 december 1624.

Edvard Clasons excerpter. Första hälften upptas av riggdetaljer.

. . .
3 stora ankare
1 varpankare
4 ankartåg om 12 tum
3 flaggor
5 flöjlar
131 alnar [c 78 cm] Skantzkläde runt om hele skanzett om mersen
4 kompasser
12 nachterglas
3 djuplod
5 lanternor
1 trumma
3 pumpar
10 musköter
10 bantärer [bantlärer?]
1 kopparkittel
1 stekpanna
1 smörpanna
1 tång
1 kopparslev
1 skumsked
1 brådjärn
. . .
[artilleridetaljer]

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.