INVENTARIUM
ÖFVER
BRIGGEN TRITON,
NU LIGGANDE i GÖTHEBORG VID GAMLA VARFVET.


Denna Brigg, som är af 119 3/20 svåra lästers drägt, är byggd i Torneå år 1800 af god och grof furu på Cravél; betydligen reparerad och ny förhydd i Stockholm år 1814; ny Master, Stänger och Rår, samt nytt Bogspröt, insatte vid Götheborgs Varf i April månad 1815. Sjelfva Skråfvet med 4 Blyklys, Pållare, Ledstänger, Stöttor, Spel och Poster, Ror och Rorpinne, Ratt med Stöttor, samt Gångspel af ek, Kabelgatt, Skans, Kabyssa på däcket, en väl inredd och målad Kajuta med Skayleit, 4 Fönster och Stormportar, är i godt Stånd, och har blott gjordt en resa sedan den reparerades.

Rundhollt.

2:ne Master med Ekmärssar och Salningar, 1 För- och 1 Storstång med Bramsalningar och Eselhufvuden af ek, 2:ne Bram- och 2:ne Bovenbramstänger, 1 Bogspröt med Ekjungfru, Eselhufvud och Stampdavittar, en Klyfvarebom, en Storbom, en Gaffel, 2:ne Underrår, 2:ne Märssrår, 2:ne Bramrår, 2:ne Bovenbramrår, 8 Ledsegelsspiror, en Reservspira, alla Skot- och Drejrepsskifvor i Underrår och Stänger, Klyfvarebom och Storbom, äro bussade. Alla Rundholten, som endast äro 1¾ år gamla, äro i fullkomligt godt stånd.

Stående Tacklingen.

20 Spann Undervant 7¼ tum tjocka, 2:ne dubbla Understag, 2:ne Stängstag, en Förstängs-, en Storstängs- och en Mellanstängsleidare, 1 par Stängbarduner, ett Vatterstag med Löpare, 16 spann Puttingsvant, 16 spann Stänvant, 2 par Barduner, 8 spann Bramvant, 2 par Brambarduner, 2:ne Bramstag, 2:ne Bovenbramstag, en Klyfvareleidare, 2:ne löpande Stag med Finknät, en Gaffeltoppsegels-Leidare, samt Stroppar, Jungfrur, Donskoppar och Kosor till hela Tacklingen.

Råernes Tackling och löpande Gods.

Briggbommens och Gaffelns Tackling af Stroppar och Block, 2:ne Fallmantlar med Block och Löpare, en dubbel Uthalare med Block, en Brok, 2:ne Gigtåg, en Nedhalare till Klon och en dito till Piken, 2:ne Bomdirkar med Taljor.

Stor-Råns Tackling af Pärter, Stroppar och Block, 2:ne Brassar med bussade Block, 2:ne dubbla Toppläntor med Block, 2:ne Skot med Block, 2:ne Halsar med Block, 2:ne Gigtåg med Block, 4 Gårdingar.

Stormärss-Råns Tackling af Pärter, Stroppar och Block, 2:ne Toppläntor, 2:ne Brassar med bussade Block, 2:ne Ref-Taljor, 2:ne Boglinor, 2:ne Skot, 2:ne Gigtåg, 2:ne Gårdingar, 1 Märss Dreyrep med bussade Block och Löpare.

Storbram-Råns Tackling af Pärter, Stroppar och Block, 2:ne Toppläntor, 2:ne Skot, 2:ne Gigtåg, 2:ne Brassar, 2:ne Boglinor, 1 Fall med Block, 1 Boven Bramfall, 1 Storstagsegels Fall med Finknät, och 1 dito Nedhalare, samt 1 dito Skot med kosa, 1 Storstängs Fall, 1 dito Nedhalare, 2:ne dito Gigtåg, och 2:ne dito Skot, 1 Mellanstängs Fall, 1 Nedhalare och Gigtåg, 1 Upphalare Talja, 2:ne Skot, 1 Gaffeltoppsegels Fall, 1 Gigtåg, 1 Skot.

Fock-Råns Tackling af Pärter, Stroppar och Block, 2:ne dubbla Toppläntor med Block, 2:ne Brassar med bussade Block, 2:ne Boglinor, 2:ne Fockskot med Block, 2:ne Halsar med Block, 2:ne Gigtåg med Block, 4 Gårdingar.

Förmärss-Råns Tackling af Pärter, Stroppar och Block, 2:ne dubbla Toppläntor, 2:ne Brassar med bussade Block, 2:ne Ref-Taljor, 2:ne Gårdingar, 2:ne Skot, 2:ne Gigtåg, 2:ne Boglinor, 1 Dreyrep med Löpare och bussade Block.

Förbram-Råns Tackling af Pärter, Stroppar och Block, 2:ne Toppläntor, 2:ne Brassar, 2:ne Boglinor, 2 Skot, 2 Gigtåg, 1 Fall med Block, 1 Bovenbram Fall, 1 Förstängs Fall, 1 dito Nedhalare, 2 dito Skotjenklar med Block och Löpare.

Klyfvarebommens Tackling af Pärter och Block, 2 par Stampdavits Stag, 2 Klyfvaregayar, 1 Klyfvarefall och 1 dito Nedhalare, 2 Skotjenklar med Block och Löpare, 1 Under Ledsegels Fall, 2 Boven Ledsegels Fall, 3 Boven Ledsegels Skot, 3 Boven Ledsegels Halsar, 4 Bram Ledsegels Fall, 2 Boven dito Bekayare, 4 Bram dito Skot och 4 dito dito Halsar.

Föreskrifne stående och löpande Tackling med dess Jungfrur, Block och Stroppar är dels i Stockholm år 1814, dels i Götheborg år 1815 nygjord, och kan således ej anses ¼ sliten.

Smedje-Persedlar.

1 Plikt Ankare vägande 3 S# 18 ℓ# 15 # med Ekstock, 1 Styrbords dito väg. 3 S# med dito, 1 Dagligt dito 2 S# 18 ℓ# med dito, 1 Varp dito 18 ℓ# med dito, 1 Båtsdragg, 24 Hakar med kosor, 2 Beckgrytor med krokar, 1 Mokare, 7 Märlprymar, 2 Sågar, 5 Ballast Skyfflar, 6 Skrapor, 1 Råttbur, 1 Kofot, 1 Jernstör, 5 Hänglås, 6 Luckjern, 1 Yxe.

Ankaretåg och diverse Tågverke.

1 Plikttåg 120 famnar, 14½ tum tjockt, ¼ slitit; 1 Styrbords dito, 120 famnar 14½ tum, ⅓ slitit; 1 Dagligt dito 115 famnar, 13 tum, ½ slitit; 1 Pärtlina 120 famnar, 5¼, ½ sliten; 1 dito uti 2:ne stycken 4 tum, ½ sliten; 1 Jagtross 120 famnar, 4 tum, ½ sliten; 1 Boyrep 5 tum, ⅓ slitet; 2:ne dito 4½ tum, ⅔ slitna; 2:ne Varptrossar, 3 Manteltakel, 2 Kattlöpare, 2 Pärtlinor, 2 Röstlinor, 2 Tågstoppare, 3 Taljor med Löpare, 1 Slupsläpare, 2 Stängvindare, 2 Vattenfats Längor, 1 Ginlöpare, 4 famnar ny Manteltross uti 2:ne stumpar, 2 famnar ny Vanttross, 1 Skot, 5 st. Servingar, 24 st. nya Seysingar, 10 st. Servajener och Stroppar, alltsammans i godt stånd.

Segel och Segeldukspersedlar.

1 Briggsegel nytt, 1 dito ½ slitit, 1 Storsegel ½ slitit, 1 Stormärss Segel nytt, 1 Märss Segel ¼ slitit, 1 Storbramsegel ½ slitit, 1 Storbovenbramsegel ¼ slitit, 1 Storstagsegel nytt, 1 dito ⅓ slitit, 1 Mellanstängstagsegel ⅓ slitit, 1 Storstängstagsegel nytt, 1 dito ⅔ slitit, 1 Bramstängstagsegel nytt, 1 Fock ⅓ sliten, 1 dito ½ sliten, 2:ne Förmärss Segel ⅓ slitne, 1 Förbramsegel ¼ slitit, 1 Förbovenbramsegel nytt, 1 Förstängstagsegel ½ slitit, 1 Klyfvare ⅓ sliten, 1 Gaffeltoppsegel 1/8 slitit, 1 Underledsegel ⅓, 3 Bramledsegel ¼ slitne, 2:ne Storbovenledsegel ½ slitne, 1 Förbovenledsegel ¼ slitit, 2:ne Slupsegel ⅓ slitne, 3:ne Presänningar, 2 Mastkragar, 2 Pumpkragar, 2 Bastagerningar med nät, 2 gamla Hängmattor, 4 Säckar.

Styrmans Gods.

2 Peil-Compasser, 2 Styr- dito, 1 Häng- dito, 1 Qvartglas, 2:ne Halftimglas, 7 st. diverse Logg-glas, 2 Logglinor med Rullar, 1 stor Flagg, 1 mindre dito, 1 Storstandert, 1 Sjöstandert, 1 Quarantins Flagg, 2 Toppflöglar, 1 par gröna Fallrep, 1 par röda Fallrep, 1 par sämre dito, 1 djup Lodlina med Balja, 1 Handlodlina, 1 Djuplod af Bly, 1 Handlod af Bly.

Constapels Gods.

2 st. 3pundige Canoner med Eklavetter och fullt tillbehör, 2 Musqvetter med tillbehör, 1 Luntstock, 1 Luntkäring.

Kocks Gods.

1 Jerncabyssa med Murning och Trädfoderal, 1 Brandjern, 1 Eldtång, 1 Ertkittel med lock, 1 Grötkittel med dito, 2:ne Castruller, 1 Dopp-panna, 1 Thekittel med lock, 1 Caffekittel med lock, allt af koppar; 1 Stekpanna, 1 Caffe-brännare, 1 Caffeqvarn, 3 jernbandade Backar, 1 dito Drickskanna, 1 gammal Camin, 1 Nachterhuslampa, 1 Skanslampa, 2 Kopparflaskor, hvardera om 7 kannor, med Olja och Tran uti, 1 Ransonsbytta.

Cajutgods.

1 Kopparcamin med eldback och rör, 2 dubbla Bord med lådor, 4 Stolar, 1 förgylld Spegel med knappar, 1 Glaslampa, 5 Matskedar af Tenn, 6 Theskedar af dito, 1 Förläggareslef af dito, 8 Dricksglas, 6 Vinglas, 6 Thekoppar med fat, 1 Thekanna, 1 Sockerdosa, 1 Saltkar, 1 Smörkopp med lock, 1 Senapsdosa, 2 Peppardosor, 2 dussin Porcellainstallrickar, 1 Saucesnipa, 1 Gräddsnipa, 1 Caffekanna af bleck, 6 par Knifvar och Gafflar, 1 Mortel med stöt. 1 Tennskål med lock, 11 Tenntallrikar, 1 Tennfat, 1 Drickskanna af Tenn, 1 Stop af Bleck, 1 Halfstop af dito, 1 Qvarter, 1 Brödkorg, 1 Thebricka, 1 Blecktratt, 2 Spottbackar, 1 Handropare, 2 gröna rosiga Borddukar, 2 gröna Bänktäcken, 2 Metall-ljusstakar, 1 Bleck dito, 1 Cajutklocka, 1 Ljussax, 1 Qvarantinslåda, 1 Betsman af träd, 2 à 3 dussin tomma Buteljer.

Diverse Persedlar.

1 Skeppsklocka af Malm, 2 nya 3-skifvade Ginblock, 2 Kattblock, 2 dubbla bussade Ginblock, 1 jernbeslagit Cartblock, 30 st. diverse Block. 17 st. diverse Blockskifvor, 4 jernbandade Vattenliggare af ek, 16 dito Vattenfat, 2 dito Ankarboyar, 1 Vattentratt, 2 Helankare, 1 Halfankare, 2 Slipstenar med Ho, 1 Lantärna, 1 Målarehäll med löpare, 10 st. Färgbyttor med diverse Färgor, diverse Färgpenslar, 4 Tjär- och Svärtpytsar, 2 Tjärqvastar, 2 Sidleydare, 1 Stormleydare, 2 Klysmattor, 30 Spann- och Stagmattor, 14 Brassmattor, 3 Båtsskråar, 2 Ledvagnar, 3 Klädkylor, 1 Gitter, 2 Pumpnickor med bultar. 2 Ställ Pumpgods med tillbehör, 1 Pumphake, 1 Pumpskrapa, 2 Vattenpumpar, 1 Vattenhämtare, 2 Dreyare, 1 Svabel, 11 gamla Jungfrur, 2 gamla Bram-Eselhufvuden, 5 diverse tomma Tunnor, ½ Tunna Beck, 8 nya Briggsegels Litsar, 2 Bräckbommar, 14 Handspakar, 5 Gångspels Spakar, 2 Hönshäckar, 18 svarfvade Litsor, åtskillige Litser och Klot m.m.

Båtar.

1 Stor Båt med fullt tillbehör, byggd i Stockholm år 1814 af Ek och Furu på Cravél, 2:ne Master, 4 Åror, 1 Båtsdavitt, 1 Båtshake, 1 Ösfat.

1 Slup med tillbehör, byggd i Stockholm år 1814 af Ek på Furu på Cravél, 2:ne Master med sprin, 1 Båtshake, 6 Åror, 1 Ösfat.

1 Julle med tillbehör, byggd af Ek på Klink i England år 1815, 2 Davittar med Taljor, 1 Brok med Brokmatta, 4 Åror, 1 Båtshake, 1 Ösfat.


STOCKHOLM, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1819.


Inventarium öfver briggen Triton nu liggande i Götheborg vid Gamla Varfvet
Marquardska tryckeriet, Stockholm, 1819. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Equipment | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.