Engelskt och Svenskt
SJÖ-LEXICON.

A.

Abaft, — Akterut.

Abaft the main-mast, — Akter om stormasten.

Aboard, — Om bord.
To go aboard, — Gå om bord.
To fall aboard, — Lägga om bord genom påsegling.

About, to go about, — Wända.

Accommodations, — Hytta, rum.

Accommodation-ladder, — Fallrepstrappa.

Acorn, — Flaggknapp.

Admiral, — Amiral.

Advice-boat, — Adwisbåt, Postbåt.

Adze, — Skarfyxa.

Afloat, — Flott.


To bring a ship afloat, — Göra ett skepp flott.

Aft, — Akter.

After-sails, — Aktersegel.

A-ground, — På grund.

Anchor, — Ankare.
Parts of the Anchor, — Ankarets delar.
The shank, — Läggen.
The eye, — Ögat.
The nuts, — Öronen, som hålla ankaret fast i stocken.
The ring, — Ringen.
The crown, — Krysset.
The flukes, — Flyen.
The arms, — Armarne.
The bill, — Pynten.
The stock, — Stocken.
The shoe, — Skon.
To drag the anchor, — Dragga, drifwa med ankaret.
To cat the anchor, — Katta ankaret.
To cast or drop anchor, — Fälla ankare.
To ride at anchor, — Rida upp för ankare.
Sheet-anchor, — Plikt=ankare.
Best bower, — Dagligt ankare.
Small bower anchor, — Töj=ankare.
Stream-anchor, — Ström=ankare.
Kedge-anchor, — Warp=ankare.
To anchor, — Ankra.

Anchoring-place, — Ankarplats.

Anchoring-ground, — Ankargrund.

Apron, — Förstäfsföljare.

Arms of the anchor, — Armarne på ankaret.

Arms of the yards, — Rånocken.

Armourer, — Wapensmed, Constapel.

A-shore, a ship a-shore, — Skepp på strand, strandat skepp.

A-stern, — Akterdelen.

Athwart ships, — Twärskepps.

Auger, — Nafware.

Average, — Hafweri.

Awning, — Suntält.

Axe, — Yxa.

B.

Back of the stern-post, — Utsidan af akterstäfven.

Back of the rudder, — Utsidan af rodret.

Back-stays, — Barduner.
Shifting Back-stays, — Slinger=barduner.

Balcony, — Galleri=altan; Galleri i aktern på stora skepp.

Bale, to bale a boat, — Ösa läns en båt.

Ballast, — Barlast.
The ballast shoots, — Barlasten förskjuter sig.

Ballast-lighter, — Barlast=pråm.

To ballast, — Taga in barlast.

Bars of the capstern, — Gångspelsspakar.

Bars of the windlass, — Bråspelsspakar.

Barge, — Bark.

Barrel of the capstern, — Gångspels=nål, Axel.

Barrel of the steering-wheel, — Nålen uti ratten.

Basin of a dock, — Dockbassin.

Battens of the hatches, — Luckkarmar.

Bay, — Hafswik.

Beacon, — Båk, Sjömärke.

Beam, — Bjelke.

Bear, to bear up, to bear away, — Lowa, Falla.

Beat, to beat, — Lowera, Kryssa.

Beckets, — Stroppar, band m.m., hwarmed löpande tågwirke göres fast.

Beetle, — Kyla, Knöster, Klubba.

Bend, — Knop, Bända.
To bend the cable, — Bända in tåget.
To bend a sail to its yard, — Slå under ett segel.

Between decks, — Mellan däck.

Between wind and water, — Emellan wind och watten.

Bilander, — Hukare.

Bilge, builge, — Skeppsbotten.

Bill of an anchor, — Ankarpynt.

Bill of lading, — Connoissement.

Binacle, or bittacle, — Nakterhus, der compassen står.

Biscuit, — Skeppsbröd, Knallar.

Bits, — Betingar.

Bitter, — Betingslag, ett slag af ankartåget om betingen.
The ship is brought to a bitter, — skeppet swajar.

Blade, — Blad, Årblad.

Block, — Block.
Single block, — Enkelt block.
Double block, — Dubbelt block.
Long-tackle-block, — Fiolblock, Ginblock.
Snatch-block, — Kastblock.
Treble-block, — Treskifwadt block.
Gear-block, — Cardel=block.
Cat-block, — Katt=block.
Swivel-block, — Drej=block.
Tail-block, — Stjert=block.
Hook-block, — Hakblock.

Board, — Slag, skeppets wäg under lowering.

Board, — Planka.
A-board, on board, — Om bord.
To board, — Äntra.

Boat, — Båt.
Long-boat, — Barkaß.
Jolly-boat, — Julle.
Advice-boat, — Postbåt.

Boaitswain, — Båtsman.

Boatswain's-store-room, — Kabelgatt.

Bob-stay, — Water=stag.

Bold, a bold sea-coast, — Stel, brant sjökust.

Bolsters, — Kuddar af gammalt tåg, att förekomma nötning.

Bolt, — Bult.
Chain-bolt, — Röst=bult.
Clench-bolt, — Klint=bult.
Drive-bolt, — Jag=bult.
Eye-bolt, — Ögonbult.
Fore-lock-bolt, — Sprintbult.
Rag-bolt, — Hackbult.
Ring-bolt, — Ringbult.
Starting-bolt, — Jagbult.
To bolt a Ship, — Förbulta ett skepp.

Bolt-rope, — Lik på segel.

Bolt-rope-needle, — Liknål.

Boom, — Spira, Bom.

Boom-sail, — Bom=segel.
Jib-boom, — Klyfware=bom.
Studding-sail-boom, — Läsegels=bom.
Main-boom, — Stor=bom.

Boot-topping, boot-hosetopping, — Halfkrängning.

Bottom, — Botten.

Bottomry, — Bodmeri.

Bowls, — Träbackar.

Bowline, — Bolin.

Bowsprit, — Bogspröt.

To box-haul, — Drejwända, wända för wind.

Braces of the yards, — Råbrassar.
Lee-braces, — Lä=brassar.
Weather-braces, — Lowarts=brassar.
Main-braces, — Stor=brassar.
Fore braces, — För=brassar.
Main-top-braces, — Stor=märs=brassar.
Fore-top-braces, — Förmärs=brassar.
Main-top-gallant-braces, — Storbram=brassar.
Fore-top-gallant-braces, — Förbram=brassar.
Mizen-top-braces, — Kryß=brassar.
Cross-jack-braces, — Begin=brassar.
Mizen-top-gallant-braces, — Kryßbram=brassar.
Sprit sail-braces, — Blind=Triß.
Sprit-top-sail-braces, — Skugg=blind=triß.

Brace-pendants, — Braßskinklar.

To brace, — Brassa.

Brackets, — Knå, Krumträ, Uppståndare.

Brails, — Gigtåg.
To brail, — Giga upp.

Bread-room, — Brödkoj.

To break bulk, — Börja att lossa.

To bream, — Bränna ett skepp.

Breaming furze, — Bränningsris, Wed.

Breast-hooks, — Bogband.

Breastwork of the the poop, — Bröstwärnet på halfdäck.

Breeze, — Kultje.

Bridles of the bowline, — Bolinsprutor.

Brig or brigantine, — Brigg.

To bring to, — wända oförmodadt, Fånga uggla, Gå öfwer stag.

Brush, — Borste.

Bucket, — Pyts.

Bucklers, — Klysproppar.
To build a chapel, — Wända oförmodadt, Fånga uggla.

Bulk of a ship, — Ett skepps skrof, deß rymlighet.

Laden in bulk, — Lastad per rus.

Bulkhead, — Skott=afdelning.

Bulk's-eye, — Skott=lucka.

Bumboat, — Prowiantbåt.

Bumkin, — Halsklamp.

Bunt, — Buken på ett segel.

Buntine, — Flaggduk.

Bunt-lines, — Bukgårding eller Buntgårding.

Buoy, — Boj.
Nun-buoy, — Tunnboj.
Wooden-buoy, — Träboj.

To stream the buoy, — Strömma bojen.

Buoy-rope, — Boj=rep.

Burthen, — Drägtighet.

Burton, — Klapplöpare, handtalja.

Butt, — Lask.

Buttock, — Skeppets Låring.

C.

Cabin, — Kajuta.

Cabin-boy, — Kajutwakt.

Cable, — Tåg, Kabel.
Sheet-cable, — Plikt=tåget.
Best bower cable, — Dagliga tåget.
Small bower=cable, — Töjtåget.
Stream-cable, — Kabeltåget.
To coile the cable, — Skjuta upp tåget.
To serve the cable, — Kläda tåget med serwing.
To keckle the cable, — Slabba tåget.

Cable-stage, cable-tier, — Tågskifwa, Tågrum.

Cablet, — Pertlina.

Callipers, calliper-compasses, — Mastpassare.

Calm, — Stillt.

Can-hooks, — Löshakar, Skinkelhakar.

Canvass, — Segelduk.
Old Canvass, — Smarting.

Cap, — Spelhufwud.

Cape, — Landtudde.

Capstern, Capstan, — Gångspel.
Main capstern, — Stora gångspelet.
Gear-capstern, — Lilla gångspelet.
To rig the capstern, — Iordningställa gångspelet.
To man the capstern, — Ställa folk i gångspelet.

Careen, — Köl.

To careen, — Kölhala.

Cargo, — Last.

Carpenter of a ship, — Skeppstimmerman.

Carrick-bits, — Beting.

To caset anchor, — Låta ankaret falla.

Cat, — Katt.

Cat-block, — Kattblock.

Cat-head, — Kranbjelke.

Cat-hook, — Katthake.

Cat-rope, cat-fall, — Kattlöpare.

To cat the anchor, — Katta ankaret.

Cat-harpings, — Swigtningar.

To caulk, — Kalfatra, Drifwa.

Caulking-iron, — Drifjern.

Caulker's making-iron, — Rabb, Större drifjern.

Caulking-mallet, — Drifhammare.

Chace, — Jagt.

To chace or give chace, — Jaga ett skepp.

Chafed, — Skamfilad, Skrubbad.

Chain-bolt, — Puttings=bult.

Chains, — Puttingar.
Main-chains, — Puttingar å stormasten.

Chainwales or channels, — Rösten.
Main chainwales, — Storröstet.

To change the mizen, — Flytta, Låta gå öfwer mesan.

Channel, — Canal, Röst.

Chapel, to chapel a ship, or build a chapel, — Wända oförmodadt, Fånga uggla.

Chart, — Sjökort.

Charter-party, — Certepartie.

Cheeks of the masts, — Kinnbackarne på masten.

Chestrees, — Halsklamp.

To chinse, — Stoppa ett nåt.

Chock, — Stöt.

Chock of the bowsprit, — Sluthult på bogsprötet.

Clamps, — Läpp, Balkwägare.

Clear, motsats till foul: a clear rope, — Ett klart tåg.

Cleats, — Hornklamp.

Cleats of the yard-arms, — Nockklamp.

Clinch of a cable, — Kabelstek.

Clincher-work, — Klinkbyggnad.

Clue of a sail, — Skothörn på ett segel.

Clue-garnets, — Gigtåg på undersegel.

Clue-lines, — Gigtåg på märsseglet.

Coamings of the hatches, — Skärstockar för luckorna.

Coaks, — Bußningar.

Coast, — Kust.

Coasting, — Kustsegling.

Coat, — Preßenningssmörja. Brok, Krage.

Caboose, — Kabyssa.

To coil a cable, — Skjuta upp ett tåg.

Collar of a stay, — Stagöga.

Colours, — Flagg.

Companion, — Ledstång wid kajut=trappan.

Compass, — Compaß.
Hanging Compass, — Häng=Compaß.

Compasses, a pair of compasses, — Passare.

Compass-timber, — Krumtimmer.

Convoy, — Conwoj.

Cook-room, — Kabyssa.

Cordage, — Löpande tågwirke.

Corposant, — St. Elms eld.

Cott, — Hängmatta.

Course, — Skeppets kurs.
To go under a pair of courses, — Gå med undersegel.

Counter, lower counter, — Hwalfwet på skeppet.

Cove, — Bugt, Hwalf öfwer altanen.

Crawl, — Mjerde.

Creek, — Liten hamn, hafswik, bugt.

Crew, — Besättning.

Cringle, — Bolinspruta.

Cross-jack-yard, — Begin=rå.

Cross-jack-yard-braces, — Begin=rå=brassar.

Cross-jack-sail, — Bredfock.

Cross-pieces, — Nagelbänk.

Cross-staff, — Gradstock.

Cross-trees, — Twärsalning.

Crotches, — Klyka på en bomgaffel, Resande bottenstockar.

To croud sail, — Forcera segel; sätta alla segel till.

Crow-foot, — Kofot.

Cruize, — Kryßning.
To cruize, — Kryssa.

Current, — Ström.

Cut-water, — Skägget i förstäfwen.

D.

Davit, — Dawids=bjelke, Penter=balk, Däwert.

Day's work, — Skeppets wäg för dagen.

Dead calm, — Död=stillt.

Dead-eye, — Jungfru.

Dead-block, — Dödkopp (ett slags block utan skifwa.)

Dead-lights, — Blindluckor.

Dead-water, — Stilla stående watten, Kölwatten.

Dead-wood, — Stäfknä, Klossar på kölen.

Dead-works, — Öfwerskeppet, den delen, som är öfwer wattengången.

Decks, — Däck.
Lower-deck, or main-deck, — Underdäck.
Middle-deck, — Mellan=däck.
Upper-deck, — Öfra däck.
Spare-deck, — Förråds=däck.
Orlop-deck, — Mellersta fördäcket, Kobrygga.
Flush-deck, a deck flush for and aft, — Glatt, rent däck.

Deep-sea-lead, — Djuplod.

Demurrage, — Extra liggedagar.

Depth of the hold, — Djup i rummet.

To discharge a ship, — Utlasta ett skepp.

To disembark, — Utskeppa folket från bord.

To disembogue, — Utsegla från ett trångt farwatten.

Distress, — Nöd.

Double block, — Dubbelt block.

Dock, — Docka.
Dry dock, — Torr docka.
Wet dock, — Flytande docka.

Dock-yard, — Dock=warf.

Dog, — Balkhake.

Dog-vane, — Hund=wimpel, Stor=flöj.

To double a cape, — Omsegla en udde.

Down-haul, — Nerhalare.

Drabler, — Bonnett, ett mindre Lä-segel.

Drag, — Dragg.
To drag the anchor, — Dragga med ankaret.
To drag for an anchor, — Dragga efter ankaret.

Draught of water, — Uppomning, Aning (måttet på skeppets djupgående).

To drive, — Drifwa.

Driver, — Drifware (segel).

Duck, — Dämpgårding.

Dunnage, — Underbädd.

E.

Earings, — Nockbändslar.

East, — Öster.

Ebb, — Ebb.

Eddy water, — Bakström.

Elbow, an elbow in the house, — Klink eller slag på ankartåget framför klyset eller klysgattet.

Embargo, — Embargo, Beslag.

Ensign, — Compagnieflagg.

Ensign-staff, — Flaggstake.

Entering-rope, — Fallrep.

Escutcheon, — Namnbräde.

Evening-watch-gun, — Afton=wakt=skott.

Eye of a rope, — Öga på ett tåg.

Eye of a stay, — Stag=öga.

Eye-let-holes, — Refgatthål.

Eye-let-holes of the reef-bands, — Hål i refbandet.

Eye-bolt, — Ögonbult.

Eye of the anchor, — Ögat i ankaret.

F.

Fair weather, — Wackert wäder.

Fair wind, — God wind.

To fall a board of a ship, — Falla, segla om bord på ett skepp.

To fall calm, — Falla i stilltje (om winden).

Fall of a tackle, — Tackel=löpare.

False keel, — Lös=köl.

Fashion-pieces, — Ransons=timmer, Hukbalk.

Fathom, — En famn (6 fot lång).

To fend the boat, — Göra fast båten.

Fenders, — Frihult.

Fender-bolt, — Frihultbult.

To fetch the pump, — Slå an pumpen.

Fid, mast-fid, — Sluthult.

Fid, splicing fid, — Splitshorn.

Fields of ice, — Isfält.

To fill the sails, — Fylla seglen.

Fish, — Fiskhake.

Fish-gig, — Stjerten på fiskhaken.
To fish a mast or yard, — Fiska en mast eller rå.

Fishermam, — Fiskarbåt.

To fit out ships, — Utrusta skepp.

Flag, — Flagg.

Flag-staff, — Flaggstång.

Flag of truce, — Parlementaire=flagg.

Flake, — Ställning, Flotte.

To flat in the sails, — Bråka in seglen.

Fleet, — Flotta af skepp.
To fleet a tackle, — Flitta, afskaka tacklet.

Float, — Flott.
To float, — Wara flott.

Flood, — Flod.

Floor, — Det platta på botten af ett skepp.

Floor-heads, — Kimming.

Floor-riders, — Bottenstock=ridare.

Floor-timbers, — Bottenstock.

Flotson, flotzam, — Skeppsbrutet gods.

Flowing sheets, — Rumskot, Boliner.

Flukes of the anchor, — Flyn på ankaret.

Flush deck, — Glatt däck.

Fly-boat, flight, — Flybåt.

Foot of a sail, — Bolen af seglet.

Foot-rope, — Undra liket.

Foot-ropes, horses of the yards, — Rå=perter.

Fore and aft, — För och akter.

Fore-castle, — Back.

Fore-foot, — Förstäfs=toppstycket, Kriet.

Fore-hooks, — Bogband.

Fore-mast, — Fockmast.

Fore-shrouds, — Fockwant.

Fore-stay, — Fockstag.

Fore-yard, — Fockrå.

Fore-gears, — För-kardelar.

Fore-sail, — Fock.

Fore-top-mast, — Förstång.

Fore-top-shrouds, — Förstångwant.

Fore-top-sail, — Förmärssegel.

Fore-top-gallant-mast, — Förbramstång.

Fore-top-gallant-sail, — Förbramsegel.

Fore-top-gallant-royal, — Öfra förbramseglet.

Fore-stay-sail, — För=stängstormsegel.

Fore-braces, — Fockbrassar.

Fore-top-braces, — Förmärs=braßar.

Fore-top-gallant-braces, — Förbrambraßar.

Fore-lock, — Knape, Axelbult.

Fore-lock-bolt, — Slutnings=bult, Splin=bult.

Fore-runner, — Förlöpare.

Fore-staff, — Gradstock.

To fother a leak, — Laga en läcka.

Foul wind, — Motwind.

Foul ground, — Skarp, dålig grund.

Foul coast, — Oren strand.

Foul rope, — Oklart tåg.
To run foul of a ship, — Stöta på ett skepp.

To founder, — Sjunka.

Frame, — Spant.
Midship-frame, — Noll=spant.

To free, — Länsa.

Freight, — Frakt.
To freshen, the wind freshens, — Winden friskar.

Frigate, — Fregatt.

To furl the sails, — Göra fast, beslå seglen.

Fur, furring, — Spunt.

To furr, — Förhyda.

Futtocks, — Sittror, Upplängor.

Futtock-plates, — Puttings=skenor.

Futtock-shrouds, — Puttings=mast.

G.

Gaff, — Gaffel.

Gaff-haliard, — Gaffelfall.

To gage or gouge a ship, — Mäta ett skepp.

To gain the wind of a ship, — Gå till lowart om ett skepp.

Gale of wind, — Storm, stark blåst.
Stiff gale, — Hård blåst, Styf kultje.
Loom-gale, — Lagom jemn wind.
To gale away, — Gå för förlig wind.

To gall, — Skamfila.

Gallery, — Galleri.

Galley, — Galer, äfwen Kabyssa.

Galley-slave, — Galerslaf.

Galliot, — Galeas.

Gammoning of the bowsprit, — Bogsprötswulning.

Gammon-knee, — Stäfknä.

Gang-board, — Gångbord, som brukas när man går i land.

Gangway, — Gångbord om bord.

Garnet, — Stagtalja.

Garboard-streak, — Sandbordsplanka.

Gasket, — Beslagssejsing.

Gears, — Kardeler.
Main gears, — Stor=kardeler.
Fore-gears, — Kardelblock.

Gear-block, — Kardelblock.

Gin, — Bock, Windpump, Pålkran.

Girt-line, — Jull=tåg.

Glasses, — Timglas.

Gondola, — Gondol.

Googings, — Fingerling.

Go, to go aboard, — Gå om bord.
To go about, — Wända.

Goring or goring-cloth, — Gilning af ett segel.

Grapling, grapnel, — Änterdragg.

Gratings, — Trallwerk.

Grave, — Rengöra klart skepp (kalfatra skeppet, medan det står på grund).

Gripes, — Båtskrawor.

Grommel, — Staglödra.

Ground, — Grund.
To run a ground, — Fastna på grund.

Ground-tackle, — Grundtalja.

Gulf, Golfe, — Hafswik, Bugt.

Gunnel, gunwale, — Skandäck.

Gunner, — Konstapel, Styckjunkare.

Gun-room, — Arkli.

Gust, — Fallwind, Kastwind.

Gutter-ledge, — Luckkarfwel.

Guy, — Bardun, äfwen tåg, som skyddar packor och håller dem från skeppets sidor under hißning.

To gybe, — Halsa, Gipa.

H.

To hail, — Preja.

Haliards, — Fall, löpande tågwirke.
Main-top-haliards, — Stormärsfall.

Hammock, — Hängmatta.

Hammer, — Hammare.
Clench-hammer, — Klink=hammare.

To hand the sails, — Göra fast seglen.

Handspike, handspec, — Handspak.

To hang the rudder, — Sätta på rodret.

Hanging knee, — Hängknä.

Hank, — Stagring af trä, Trälödra.

Harbour, — Hamn.

Hatch, hatchway, — Lucka.
Main-hatchway, — Storlucka.
Fore-hatchway, — Förlucka.
Magazine-hatchway, — Luckan till krutdurken.

Hatches, — Luckor.

Hatchbars, — Luckjern.

Hatchet, — Bila.

To haul, — Hala.
To haul the wind, — Hålla nära winden.

Hause-holes, — Klysgatt.

Hause-pipes, — Klysbussar.

Hause-plugs, — Klysproppar.

Hawser, — Warptåg.

Hazy, — Töcknig, Dimmig.

Head, — Fören.

Head-sails, — Försegel.

Head-rope of a sail, — Råliket af ett segel.

Head-land, — Landtudde, Kap.

To heave, — Winda.
To heave at the capstern, — Winda i gångspelet.
To heave down a ship, — Winda omkull ett skepp.
To heave any thing over board, — Kasta någonting öfwer bord.
To heave the lead, — Kasta lodet.

Heaver, — Berling, Drejare, Handspak.

Heel, — Yttersta ändan af kölen.

Heel of a mast, — Foten af masten.

To heel, — Taga in watten, kränga.

Helm, — Roder.

Helmport, — Hennegat, hålet för roderpinnen.

High water, — Högt watten.

Hinges, — Gångjern.
Port-hinges, — Portgångjern.
Dovetail-hinges, — Swalstjert=gångjern.

Hitch, — Ett stek att sammansätta twänne tåg.

Hog, — Luta till rengöring.
To hog a ship, — Luta ett skepp.

To hoist, — Hissa.

Hold, — Skeppsrummet.
To trim the hold, — Stufwa gods i rummet.
To rummage the hold, — Stufwa om godset.
Depth or height of the hold, — Djupleken, höjden i rummet.

Holdfast, — Hållhake.

Hood, — Hufwa, Kappa, Krage.

Hood of a pump, — Pumpkrage.

Hook, — Resande Bottenstock.

Hoops, — Tunnband.

Horses of a yeard, — Perter.

Horsing-iron, — Ett slags drifjern.

Hose, — Mamiring.

Hospital-ship, — Hospitalskepp.

Hounds, — Kinbackar.

Housing or house-line, — Hysing.

Hoy, — Anropa.

Hull of a ship, — Skeppsskrof.

Hurricane, — Orkan, Wäderil.

I.

Ice, — Is.

Inlet, — Öppning, Infart.

Insurance, — Assecurance.
Policy of insurance, — Assecurance=polis.
Premium of insurance, — Assecurance=premium.

To insure, — Assecurera.

Insurers, — Assuradeurer.

Island of ice, — Ö av is.

J.

Jack, — Gös, den mindre flaggan, som brukas för=ut (äfwen mindre domkraft).

Jack with a lanthorn, — Lyktgubbe, Blänkfyr.

Jetsam, jetson, — Strandwrak.

Jewel-blocks, — Läsegelsblock.

Jib, standing jib, — Klyfware.
Middle jib, — Mellan=klyfware.

Jib-boom, — Klyfware=bom.

Jib-iron, — Klyfware-bögel.

Jolly-boat, — Slup.

Journal, — Journal, Loggbok.

Junks, — Platting, Gammalt Tågwirke.

Jury-mast, — Nödmast, Reserv=mast.

K.

To keckle, — Slabba med gammalt tågwirke.

Kedge, kedge-anchor, — Warp=ankare.

Keel, — Köl.
Rabbit of the keel, — Spunning på kölen.
Scarfs of the keel, — Köl=lask.
Sheathing of the keel, — Förhydning på kölen.
False keel, — Lösköl.

Keelage, — Kölpenningar.

Kelson, — Kölswin.

Kentledge, — Jern till barlast.

Kevels, — Kryßbult.

Kevel-heads, — Pollare.

Key, Kay, — Kaj eller stenbro.

Knees, — Knän.
Hanging knees, — Hängknä.
Lodging knees, — Winkelknä.
Standard knees, — Omwändt knä (knä, som sitter vertikalt).
Transom knees, — Häckknä.
Wing-transom-knees, — Knä wid sjelfwa häckbalken.
Helmport-transom-knees, — Knä wid öfwersta häckbalken.
Deck-transom-knees, — Knä wid öfwersta däcks akterbjelke.

Knight-heads or bollard-timbers, — Kranbalkspollare.

Knittles, — Knippels (2 hopsnodda kabelgarn).

Knot, — Knop.

Knuckle-timbers, — Främsta spanten i skeppet.

L.

To labour, — Slingra, stampa.

Ladder, — Lejdare, stege.
Quarter-deck-ladder, — Storm=lejdare.
Quarter-ladders, — Öfra däckslejdare.

To launch, — Låta gå af stapeln.
To launch the boat, — Låta båten löpa i sjön.

Land-breeze, landturn, — Landwind.

Land-mark, — Landmärke, Kase.

Laniard, — Talje=rep.

Laniards of the shrouds, — Taljerep på wanten.

Laniards of the stoppers, — Taljerep på stopparen.

Laniards of the gunports, — Upphalare på styckportarna.

Laniard of the bouy, — Stjerten i bojen.

Lanthorn, lantern, — Lanterna.

Larbord, — Babord.

Large, — Rum, Rumwind.
To sail large, — Segla med affirade skot.
To lash, — Fastsurra.

Lashing, — Najing, Surrning, Bänsel.

Latteen, eller latine sails, — Latin=segel.

To lay the land, — Förlora landet ur ögonsigte.

To lay ropes or cordage, — Slå ihop tåg.

To lay up a ship, — Aftackla ett skepp.

Lay-days, — Liggedagar.

Lead, — Lod.
Deap-sea-lead, — Djuplod.
To heave the lead, — Kasta lodet.

Lead-nails, — Blyspik.

Leak, — Läck.
The ship has sprung a leak, — Skeppet har sprungit läck.
To fother a leak, — Laga en läcka.
To stop a leak, — Stoppa en läcka.

To leak, — Läka.
A cask that leaks, — En läkande tunna.

Leakage, — Läckage.

Lea-side, — Lä=sida.

Lee-shore, — Lä=land.

Lee-braces, — Lä=brassar.

Leeches, — Stående sidorna af ett segel.

Leeche-lines, — Nockgårding.

Leech-rope, — Stående liket.

Letter of mark, — Kapare=bref, Kapare.

To lie-to or to lie by, — Ligga bi.
To lie along, — Ligga på sidan, kränga.

Lifts, — Toppläntor.
Standing lifts of the spritsail yard, — Stående topp=läntor.
Standing lifts of the cross-jack-yard, — Stående topp=läntor på begin=rån.

Light ship, — Olastadt skepp.

Light, — Fyr.

Light-house, — Fyrbåk.

Lighter, — Liktare.

Lignum vitæ, — Pockenholtz.

Limbers, limber-holes, — Wåghål.

Limber-boards, — Sandbordsplankor.

Line, — Lina.
Deep-sea-line or lead-line, — Djuplod=lina.
Tarred line, — Sträckt lina.

List, the ship has a list to port, — Slagsida.

To load, — Lasta.

Load water-line, — Last=wattu=linien.

Locker, — Koj, som kan låsas.

Lodging-knees, — Winkelknä.

Log, — Logg.

Log-board, — Loggtafla.

Log-book, — Loggbok.

Log-line, — Logglina.

Log-reel, — Loggrulle.

Long-boat, — Storbåten.

To loof, — Lofwa till wind.

Look-out, — Utkik.

Loom of an oar, — Handtaget på en åra.

Loom-gale, — Jemn wind.

To loom, — Synas, förtona sig.

Loop-holes, — Skottglugg.

To loosen a sail, — Göra loß ett segel.

Low water, — Lågt watten.

To lower, — Låta falla.

Lug-sail, — Lugger=segel.

M.

Magazine, — Krutkammare.

Main-mast, — Stormast.

Main-top-mast, — Stor=stång.

Main-top-gallant-mast, — Stor=bramstång.

Main-yard, — Stor rå.

Main-top-yard, — Stormärs=rå.

Main-top-gallant-yard, — Storbram=rå.

Main-sail, — Stor=segel.

Main-top-sail, — Stormärs=segel.

Main-top-gallant-sail, — Storbram=segel.

Main-top-gallant-royal, — Stor bowen=bram=segel.

Main-braces, — Stor=brassar.

Main-top-braces, — Stormärs=brassar.

Main-top-gallant-braces, — Storbram=brassar.

Main-stay-sail, — Storstag=segel.

Main-shrouds, — Storwant.

Main-sheets, — Stor=skot.

Main hatchway, — Storlucka.

Main wale, — Stora berghultet.

To make sail or more sail, — Sätta till flera segel.

To make the land, — Göra an land.

To make sternway, — Sacka akter ut.

To make water, — Taga in watten.

Making-iron, — Dubbel rabb.

Mallet, — Dubbelhammare eller Slägga.
Caulking-mallet, — Drif=hammare.
Serving mallet, — Serwings=kyla.

Man-of-war, — Örlogsskepp.
To man a ship, — Bemanna ett skepp.
To man the capstern, — Bemanna gångspelet.
To man the pump, — Bemanna pumpen.

Manger, — Wattenback.

Mariner, — Sjöman, Matros.

Marline, — Märling.

To marl, — Lika, Märla.

Marlin-spike, — Märlingsspik.

Mast, — Mast.
Lover masts or standing masts, — Stående master.
Top-mast, — Stång.
Main-top-mast, — Storstång.
Fore-top-mast, — Förstång.
Mizen-top-mast, — Kryß=stång.
Spare-top-mast, — Reserw=stång.
Main-mast, — Stormast.
Fore-mast, — Fockmast.
Mizen-mast, — Kryß=mast, Mesan=mast.
Main-top-gallant-mast, — Storbramstång.
Fore-top-gallant-mast, — Förbramstång.
Mizen-top-gallant-mast, — Kryßbramstång.
Bowsprit-mast, — Bogspröt.
A made mast, — Sammansatt mast.
To spend a mast, — Cassera en mast.
To spring a mast or yard, — Förlora en mast eller rå.
A mast which is sprung, — Afseglad mast.

Master of a merchant-ship, — Capiten på ett Köpmans=skepp.

Mat, — Mattor, Särwing.

Mate, — Styrman.
Boatswain's mate, — Båtsmansmat.
Steward's-mate, — Andra hofmästaren.

Maul, — Måkare.

Mess, — Back=lag.

Messenger, — Stoppare.
To clap a messenger on the cable, — Sätta stoppare på tåget.

Midship, — Midtskepps.

Midship-beam, — Midtskepps=bjelke.

Midship-frame, — Midtskepps=timret.

Mizen, — Mesan.

Mizen-mast, — Mesan=, Kryß=mast.

Mizen-yard, — Begin=rå.

Mizen-shrouds, — Kryßwanten.

Mizen-chainwales, — Kryß=rösten.

Mizen-brails, — Brokarne på mesanen.

Mizen-top-mast, — Kryßstång.

Mizen-top-sail, — Kryßsegel.

Mizen-bowlines, — Kryßboliner.

Mizen-top-gallant-mast, — Kryßbramstång.

Mizen-top-gallant-sail, — Kryßbramsegel.
To change the mizen, — Ömsa mesan.
To balance the mizen, — Refwa mesan.

Mole, mole-head, — Mölja.

Monsoon, — Passadwind.
To moor, — Förtöja.

Moorings, — Stället, hwarest skepp förtöjas.

Mooter, treenail-mooter, — Nagel=tillwerkare.

Mould, — Mall.
To mould a piece of timber, — Malla till ett stycke timmer.

Mouse, — Stagkunta, Mus eller knöl på ett stag.

To mouse a hook, — Musa en hake.

N.

Nails, — Spik, Tenlika.
Weight nails ell. spikes, — Spik öfwer 8 tum (försäljes efter wigt).
Clasp-nails, clasp-headed nails, — Spik med klappade hufwuden, Båtspik.
Clout-nails, flat-head-nails, — Platthufwuden.
Scupper-nails, — Dubbel Lås=spik.
Sheathing-nails, — Förhydnings=spik.
Pump-nails, — Pump=spik.
Clincher-nails, — Klink=spik.

Navigation, — Sjöfart, Navigation.

Navy, — Flotta, Sjömakt, Sjöwäsende.

Needle, — Nål, segelnål.
Bolt-rope-needles, — Liknål.

Netting, — Finknät.

Nippers, — Kabelar=sejsing.

Norman, — Ett fyrkantigt trä med tåg, som sättes i spelhålet att göra fast tåget (spenkopp, kattkopp.

North, — Nord.

Nuts of the anchor, — Öronen på ankaret.

O.

Oakum, — Dref.
White oakum, — Otjärad dref.
Black or tarred oakum, — Tjärad, plockad dref.

Oar, — Åra.
To ship the oars, — Göra klar årorna.

Offing, — Öppna sjön, Rumsjö.
To stand for the offing, — Ligga till sjös.
The sea runs high in the offing, — Sjön går hög ute på öppna hafwet.

Offward, — Wäl till sjös, sjöwart.

Ozy ground, — Gyttjig grund, Mudderbotten.

Orlop, — Fördäcksback, Kobrygga.

Orlop-beam, — Backs=bjelke.

To over-blow, it over-blows, — Hon bedarrar, winden upphör att blåsa.

Over-board, — Öfwer bord.
To heave over-board, — Kasta öfwer bord.

To overhaul a tackle, — Skaka, Öfwerhala ett tackel.

Outlicker, — Butlof, Utliggare för fockhalsarna.

Outrigger, — Stötta, Swängbom.

Owner, — Redare.

Ox-eye, — Oxöga (kallas en molntapp, som bebådar orkan).

P.

Packet, — Paketbåt.

Painter, — Fånglina.

To parcel the seams, — Förse ett nåt med smärting.

Parcelling, — Smärting, sönderskuren segelduk.

Parliament-heel, — Half kölhalning.

Parrel, — Rack (brukas på rårna).
Ribs of a parrel, — Slädrack.

Parrel-rope, — Racklöpare.

Parrel-trucks, — Rack=klot.

To part, — Skiljas åt i conwoj.

Partners, — Masthål, Mastfisk.

Partners of the main mast, — Stormast=fiske.

Pass, passport, — Sjöpaß.

Passage, — Resa, Öfwerfart.

Passaree, — Bullentåg, Stopparen på storhals.

Pauls, pawls, — Pallar.
Hanging pauls, — Fall=pallar.

To paul the capstern, — Sätta pallen för i gångspelet.

To pay a ship's bottom, — Tjära, lappsalwa ett skepp i botten.
To pay a seam, — Becka ett nåt.
To pay out ell. pay away the cable, — Sticka tåg.

Pedrero, — Nickhake.

Peek, peak, — Piken, yttersta ändan af gaffeln.

Peek-haliards, — Pikfall.

Pendant, — Wimpel.
Broad pendant, — Standar.

Pendant, — Hängare.
Brace-pendant, — Braß=skinkel.
Main-tackle-pendant, — Hängaren på stormasten.
Fore-tackle-pendant, — Förtackel=hängare.

Pier, — Pelare (under en bro).

Pillow, — Låset på bogsprötet.

Pilot, — Lots.
To pilot a ship, — Lotsa ett skepp.

Pilotage, — Styrmanskonst.
Rates of pilotage, — Lotspengar.

Pin of a block, — Blocknagel.

Pintles, — Roderhakar.

Pirate, — Sjöröfware.

Pitch, — Beck.
To pitch the seams of a ship, — Becka nåten på ett skepp.

Pitch-laddle, — Beck=qwast, eller slef.

To pitch, — Becka.

Planks, — Plankor.

Plank-sheers, — Skandäck.
To plank a ship, to lay on the ship, — Bordlägga ett skepp.

Plat, — Serwing.

Plate, — Jernplåt.

Backstay-plates, — Barduns=puttingar.

Point, — Udde, Huk af ett land, (äfwen Compaß=streck).

Point, pointing of a cable, — Hundända.

Pole-mast, — Mast af helt trä.
Under bare poles, — För topp och tackel.
To go under bare poles, — Länsa, segla utan segel.

Pontoon, — Ponton, Färja, Platt fartyg.

Poop, — Hytta akter ut.

Port, seaport, — Hamn, Sjöhamn.

Port, — Port, Glugg, äfwen Babord.
Gun-room ports, — Stycke=glugg.
Light-ports, — Mindre port på hyttorna.
Raft-port, — Lastport.

Port-hinges, — Portgångjern.

Port-lids, — Innanportar.

Port-ropes, — Porttåg.

Port-sells, — Portträ.

Port-tackle, — Porttalja.

Port-last, to ride a-port-last or a portoise, — Rida upp för strukna stänger och rår.

Post, inner post, — Följare.

Powder-room ell. magazine, — Krutdurk.

Pratic, — Practica, erhållen frihet från quarantaine.

Prestmen, — Wärfwadt, pressadt folk.

Preventer-brace, — Reserv=brogbraß.

Preventer-shrouds, — Borgwant.

Preventer-stay, — Borgstag.

Preventer-back-stay, — Reserv=bardun.

To prick the sails, — Genomsticka nåtet, sömmen på ett segel.
To prick the chart, — Göra bestick på sjökortet.

Primage, — Kapplake.

Privateer, — Kapare.

Prize, — Pris, taget skepp.

To prize, — Backsa någonting.

Protest, — Protest.
To enter or note protest, — Anmäla protest.

Prow, — Fören på skepp.

Puddening, — Krans af tågwirke.

Puddening of an anchor, — Ankarröring.

Puddening of a mast, — Mastkrans.

Pump, — Pump.
Chain-pump, — Stormpump, Kettingspump.
Head-pump, — Stäfpump, (att pumpa watten ur sjön).
Pump-dale, — Pumpränna.
Pump-brake, — Pumpwipp.
Hood of a pump, — Pumpkrage.
To sound the pump, — Peijla pumpen.
To fetch the pump, — Slå an pumpen (eller slå watten i pumpen, att den drager).
The pump sucks, — Pumpen länsar.
Pump-spear, — Pump=nick.
Pump-box, — Pumpsko.
Pump-nails, — Pumpspik.
To pump, — Pumpa.

Punt, — Timmerflotta.

Q.

Quadrant, — Qvadrant.

Quarantine, — Quarantaine.

Quarter, — Skeppets akterdel fr. storrösten till akterspegeln.

Quarter-deck, — Skansdäck.

Quarter-gallery, — Galleri på skansen.

Quarter-deck-ladder, — Stormlejdare.

Quarter-ladders, — Lejdare.

Quarter-rails, — relingar eller bröstwärn på halfdäcket.

Quarter-man, — Uppsyningsman, Undertimmerman.

Quarter wind or wind on the quarter, — Backstags=wind.

Quick-works, — Underskeppet (den del, som är under watten).

Quilting, — Platting, hwaraf mattor göras.

Quoins, — Kilkunt, brukas wid fatstufning.

R.

Rabbit, — Spunning.

Race, or tide gate, — Ras, der tidwattnet är owanligt.

Rack, — Bogspröts=wulnings=block.

Raft, — Timmerflotte.

Raft-port, — Lastport för timmer.

Rag-bolt, — Hackbult.

Rails, — Reling, Ledstång.

Rails of the head, — Galjons=reling.
Rough-treerails, — Finknäts=reling.
Waist-rails, — Wandringsspiror.

Rake of the sternport, — Stäffall.

Ranges, — Upphalad Tåg-bugt. (Äfwen storhornklamp.)

Ratlings or ratlines, — Weflings=lina.

Reckoning, — Räkning (gissad).
Dead reckoning, — Räkning på skeppets wäg.

Reef, — Ref.

Ballance reefed, — Swigtadt.

Reef-band, — Refband.

Reef-lines, — Refbändsel.

Reef-tackle, — Ref=talja.
To take in a reef, — Taga in ett ref.
To let out a reef, — Sticka ut ett ref.
To reef or reef in, — Refwa.
To be close-reefed, — Hafwa alla refwen intagna.

Reef, — Sandbank under watten.

Reel of the log, — Logg=rulle.

Reeming-beetle, — Drifhammare.

To reeve, — Refwa med lina (inskära).

To refit, — Skipmanna, eller laga segel och tacklage.

Reliewing tackle, — Grund=talja.

Rendez-vous, — Mötes=, Samlingsplats.

To repair, — Reparera.

To ride, — Rida upp.
To ride hause-ful, — Rida hårdt, så att klysen taga watten.

Riders, — Kattspår.

Ridge, — Blindklippa.

To rig, — Tackla.
To rig the capstern, — Göra klart gångspelet.

Rigging, — Tacklage.
Standing rigging, — Stående gods.
Running-rigging, — Löpande gods.

Road, — Redd.

Ropes, — Tågwirke, troßar.

Rope-yarn, — Kabelgarn.

Rough-trees, rough-tree-rails, — Finknäts=relingar.

To row, — Ro.

Row-locks, — Rodd=tullar.

Rowers, — Roddare.

Royal sail, — Öfra bramseglet.

Royal yard, — Öfra bramsegerån.

Rudder, — Rodret.
Main-piece ell. chocks of the rudder, — Hjertstocken på rodret.
After-piece of the rudder, — Akterstycket af rodret.
Back of the rudder, — Förhydning på rodret.
Pintles of the rudder, — Roderhakar.

Rudder-pendant, — Sork=lina.

Run, — Dyrkpiken.

Rungs, — Twärbjelkar.

Rung-heads, — Kimming.

Runner, — Löpare.

S.

Saddle of the bowspirt, — Bogsprötkammen.

To sag to leeward, — Sacka åt lä.

Sail, — Segel.
Main-sail, — Storsegel.
Fore-sail, — Focken.
Mizen-sail, — Mesan.
Top-sails, — Märs=segel.
Main-top-sail, — Stormärs=segel.
Fore-top-sail, — Förmärs=segel.
Mizen-top-sail, — Kryßsegel.
Gallant-sails, — Bramsegel.
Main-top-gallant-sail, — Storbramsegel.
Fore and aft Main-sail, — Bomsegel.
Fore-top-gallant-sail, — Förbramsegel.
Mizen-top-gallant-sail, — Kryßbramsegel.
Cross-jack-sail, — Bredfock, (brukas af slupar och galeaser).
Boom-sail, — Bomsegel.
Studding-sails, — Läsegel.
Tyr-sail, — Briggsegel.
Lower-studding-sails, — Under=läsegel.
Sprit-sail, — Blinda.
Sprit-top-sail, — Skugg=blinda.
Royal-sails, — Bowen, öfra bramsegel.
Stay-sails, — Stag=segel.
To set sail, — Sätta till, gå till segel.
To bend the sail, — Slå under seglen.
To croud sail, — Forcera med segel.
To shorten sail, — Minska segel.
To strike sail, — Låta löpa ner seglen, stryka segel.
To furl sails, — Beslå seglen.
To back the ails, — Backa seglen.

To sail, — Segla.

Sailor, — Sjöman, Matros.
A good sailer, a fine sailer, — En god seglare.

Sail-twine, — Segelgran.

Salvage, — Bergare=lön, Bergning wid skeppsbrott.

To salute, — Salutera.

Samson's post, — Samnings=post.

Sandbank, — Sandbank.

Saw, — Såg.

Scant wind, — Liten wind, skral wind.
The wind scants, — Winden skralnar.

Scantlings, — Mall.

Scarf, — Lask.

Schooner, — Skonare.

Scoop, — Ösfat.

To scrape, — Att skrapa.

Scraper, — Skrapa.

To scud, — Länsa.
To scud under bare poles, — Länsa för topp och tackel.

Scupper, scupper-holes, — Spygatt.

Scupper-nails, — Platthufwuden.

Scuttle, — Lucka.

Sea, — Sjö.

Sea-room, — Öppna sjön.

Sea-weeds, — Sjögräs.
A heavy sea, — Swår sjö.
To ship a heavy sea, — Bekomma en störtsjö.

Sea-boat or a good sea-boot, — Stark sjöbåt.

Sea-turn, — Sjöwind.

Seam, — Nåt.
To pay a seam, — Becka ett nåt.

To seize, — Sejsa, belägga.

Seizing, — Sejsing.

Selvage, — Wantstropp.

Serving-mallet, — Serwings=kyla.

Servcie, — Klädning.

To set the sails, — Göra loß och sätta till segel.

To set up the shrouds, — Sätta upp wanten.

To set the land &c. by the compass, — Pejla landet på compaßen.

Set-bolt, — Ansättare.

Shallow, — Grundt ställe.

Shank of an anchor, — Ankar=lägg.

Shank-painter, — Rustlina.

To shape the course, — Ställa kursen.

To sheat, — Förhyda.

Sheathing, — Förhydning.

Sheathing-nails, — Förhydnings=spik.

Sheave, — Skifwa.
Lignum-vitæ sheave with a brass coak, — Pockenholtz=skifwa med metallbuß.

To sheer off, — Gira ifrån.

Sheet, — Skot.

Sheet-anchor, — Pliktankare.

Sheet-cable, — Plikttåg.

Shell of a block, — Blockhus.

To shift a ship, — Lägga ett skepp på ett annat ställe i hamnen.

To shift the sails, — Ömsa segel.

To shift a tackle, — Ömsa, förfara tacklet.

To shift the cargo, — Ömsa, omlägga lasten.

Shifters, — Kocksmat, pojke.

Ship, — Skepp.

Ship of war, man of war, — Örlogsskepp.
Merchant-ship, — Köpmansskepp.
Store-ship, — Prowiantskepp.

To ship, — Taga någonting om bord.

To ship the oars, — Göra årorna klara.

To ship the tiller, — Göra fast roderpinnen.

Ship-shape, — Efter skepps=ordning.

Shipping, to take shipping, — Inskeppa.

Shoal, — Torr bank.

Shoe of the anchor, — Ankarsko.

To shoot, the ballast shoots, — Barlasten förskjuter sig.

Shore, — Land, strand.

Shores, — Stöttor under ett fartyg på warfwet.
To shore up, — Sätta stöttor under, stötta under.

Shot, — Splitsa.

To shove in, to shove out, — Sätta in, sätta ut.

Shrouds, — Want.
Main shrouds, — Storwant.
Fore-shrouds, — Fockwant.
Mizen-shrouds, — Kryßwant.
Main-top-shrouds, — Storstängwant.
Fore-top-shrouds, — Förstängwant.
Mizzen-top-shrouds, — Kryßstängwant.
Main-top-gallant-shrouds, — Storbramwant.
Fore-top-gallant-shrouds, — Förbramwant.
Mizen-top-gallant-shrouds, — Kryßbramwant.
Preventer-shrouds, — Borgwant.
Bumkin-shrouds, — Butlofswant.
Futtock-shrouds, — Puttingswant.
To ease the shrouds, — Tränsa wanten.
To set up the shrouds, — Sätta an wanten.

Side, — Sidan af skeppet.
Lee-side, — Lä=sida.
Weather-side, — Lowarts=sida.

Signals, — Signal.
Fog-signals, — Mist=signal.
Signals of distress, — Nöd=signal.
Sailing-signals, — Seglings=signal.

Single block, — Enkelt block.

To sink, — Sjunka.

Sister-block, — Syster-block, Fiol-block.

Skeet, — Gjutare.

Skeeds, skids, — Lösbord.

Skiff, — Båt.

Skin, — Förhydning.

Slab-line, — Bukgårding, Släpgårding.

Slatch of fair weather, — Ett ögonblicks godt wäder.

To slee, — Slingra.

Slings of a buoy, — Stropp till en boj.

Slings of a yard, — Råborg=stroppar.

Sloop of war, — Örlogs=slup.

Slops, slop-cloaths, — Sjömanskläder.

Smack, — Holländsk Galeas.

Snacth-block, — Kinnbacks=block.

Snow, — Schnau, ett slags fartyg.

Sole of the rudder, — Trä, som sättes på rodrets akterkant.

To sond, — Stampa.

Sound, — Öresund.

To sound, — Loda.

Soundings, — Ankar=grund.

South, — Syd, Söder.

Spare-top-mast, — Reserv=stång.

Spare-sails, — Reserv=segel.

Spare-rigging, — Reserv=tågwirke.

Spare-deck, — Reserv=däck.

Spars, — Spiror.

Speaking-trumpet, — Ropare.

To spend a mast, — Förlora en mast.

To spell the watch, — Förfånga, aflösa wakten.

To spell the pump, — Göra ombyte wid pumpen.

Spikes, — Spikar.

To spike, — Spika.

Spilling-lines, — Röd=gårding.

Spindle of a vane, — Spindeln för flöjeln.

Spindle of the capstern, — Spindeln, Nålen i gångspelet.

Spindle of the steering wheel, — Spindeln i ratten.

To splice, — Splitsa.

Splicing-fid, — Splitshorn.

Split-sail, — Söndersprunget segel.

Spout, — Ränna, Pump.

Spring, — Spricka, rämna, sköra (äfwen Spring på tåg).

Spring-tide, — Spring=tid.

To spring a leak, — Springa läck.

To spring a butt, — Springa upp (säges om en planka, som springer lös i lasken).
Mast, which is spring, — Afsprungen mast.

Sprit, — Sprit till slupbåt.

Sprit-sails, — Sprit=segel.

Sprit-sail of a ship, — Blinda.

Sprit-sail-braces, — Blind=trissor.

Sprit-top-sail, — Skuggblinda.

Sprit-top-sail-braces, — Skugg=blind=trissor.

Spun-yarn, — Sjömans=garn.

Spars of the bits, — betings=knän.

Squadron, — Eskader.

Squall, — By, hastigt wäder.

Squally weather, — By, wäder med regn.

Square-yards, — Under=rå.

Square-sails, — Under=segel.

To square the yards, — Brassa rårna fyrkant.

Staff, — Staf.

Stage, — Ställning.
Floating stage, — Flytande ställning.
Hanging stage, — Hängande ställning.

Stanchions, — Stöttor.
Iron stanchions, — Jernstöttor.

To stand off, — Ligga ut.

To stand in shore, — Ligga till land.

To stand to the northward, — Ligga nordwart.

Standards, — Knän.

Standard-knee, — Winkel=knän.

Standards of the bits, — Betings=knän.

Standing-rigging, — Stående gods.

Starboard, — Styrbord.

Starting bolt, — Jagbult.

Stay, — Stag.
Mains-stay, — Stor=stag.
Main-top-stay, — Storstångstag.
Main-top-gallant-stay, — Storbramstag.
Fore-top-stay, — Förstängstag.
Preventer-stay, — Borgstag.
Backstays, — Barduner.
Stay-sails, — Stag=segel.
Main-stay-sail, — Storstag=segel.
Main-top-stay-sail, — Storstångstagsegel.
Main-top-gallant-stay-sail, — Bramstag=segel.
Mizen-stay-sail, — Apan.
Mizen-top-stay-sail, — Kryßstag=segel.
Mizen-top-gallant-stay-sail, — Kryßbramstag=segel.
Fore-stay-sail, — Fockstag=segel.
Fore-top-stay-sail, — Förstångstag=segel.
Stay-sail-sheets, — Stagsegels=skot.

To stay a ship, — Hålla skeppet från wind.
The ship missed stays, — Skeppet wägrade i wändningen.

Steep-tub, — Friskbalja.

To steer, — Styra.

Steering-wheel, — Ratt.

Steerage, — Styrning, äfwen matrosernas rum.

Stem, — Stäf.

To stem the tide, — Stoppa mot strömmen.

Stemson, — Stäfknä.

Step of a mast, — Mastspår.

Stern, — Akter.

Stern-frame, — Ransons=timmer.

Stern-gallery, — Akter=galleri.

Stern-post, — Akterstäf.

Stern-ports, — Akterportar.

Stern-way, — Sackning akterut.
Square-sterned ship, — Skepp med platt akterspegel.
Pink-sterned ship, — Plink=akter=spegel.

Steward of a ship, — Skepps=skrifware.

Steward's mate, — Hofmästarens uppassare.

Stirrups of a yard, — Perter.
Iron stirrup, — Borg ert af jern.

Stock of an anchor, — Ankarstock.

Stocks, — Stapel på warf.
A ship on the stocks, — Ett skepp på stapel.

Stoppers, — Stoppare.

Stores, — Prowiant.

Store-keeper, — Prowiant=mästare.

Store-room, — Prowiant=rum.

Storm, — Storm.

To stow, — Stufwa.

Stowage, — Instufning.

Straight timber, — Rakt timmer.

Strakes, streaks, — Plankgång.
To heel a streak, — Lägga skeppet en plankgång djupare på sidan.

Strand, — Strand, kust (äfwen sträng, tåt, hwaraf tåg göras).

Streamers, — Styrflöj.

Streights, — Sund, passage mellan twänne land.

To stretch, — Forcera segel.

Stretchers, — Spännare.

To strike, — Stöta på grund, men ej fastna.

To strike, — Stryka.

To strike the flag, a top sail, a top-mast, a yard, — Stryka flagg, märssegel eller stång.

To strike soundings, — Loda, undersöka djupet.

To strike the masts, — Aftackla masten.

Strokesman, — Plikthuggare i slupen.

Strop, — Stropp.

Studding-sails, — Läsegel.
Lower-studding-sails, — Under=läsegel.
Main-studding-sail, — Stora under=läseglet.
Top mast-studding-sails, — Öfwer-läsegel.

Studding-sail-boom, — Läsegels=bom.

Stuff, — Harpöjs.

Super-cargo, — Super=cargeur.

Surf, — Sjöwall, bränning.

Surge, — Wåg, bölja.

Swab, — Swabel.

To swab, — Swabla.

Swallow-tail-scarf, — Fogning, sinkning.

To sway up the lower yards, — Hissa upp under=rårna.

To sweep the bottom, — Fiska, dragga efter ett ankare.

Swell, — Hög sjö.

To swift a mast, — Surra en mast.

Swifters, — Borgwanttåg.

Swivel, — Ringhake, skrufhake.

Swivel-gun, — Nickhake.

T.

Tack, — Hals.
Main-tacks, — Stor=hals.

Tack, — Wända, kryssa.
The ship on the larboard tack, — Skeppet är under babords halsar.

Tackle, — Tackel.
Fore-tackel, — För=tackel.

Tackle-fall, tackle-rope, — Tackellöpare.

Tack-tackle, — Wändnings= eller stag=talja.

Taffarel, taffrail, — Hackbräde, öfwersta delen af akter=spegeln på ett skepp.

Tail-block, — Stjertblock.

To take in the sails, — Berga seglen.

To tally the sheets, — Hala an skoten.

Tar, — Tjära.

Tar-brush, — Tjärborste.

Tar, Jacktar, — Matros.

Tarpawlings, tarpaulins, — Pressenning.

Taught sails, — Fulla segel.

Taunt mast, — Hög mast.

Tender, — Litet fartyg, som medföljer ett större till dettas tjenst.

To tew hemp, — Häckla hampa.

Thick-stuff, — Plankor mellan 4 och 12 tums tjocklek.

Thimble, — Jern-kausing.

Tholes, — Tullar.

Throat-haliards, — Gaffelfall.

Throat of a knee, — Winkeln af ett knä.

Tide, — Ebb och flod, tidwatten.

To tide it up or over, — Segla öfwer med tillhjelp af tidwattnet.

Tier of a cable, — Tågskifwa.

Tight ship, — Lätt skepp.

Tiller, — Roderpinne.

Tiller-rope, — Roder=talja.
To ship the tiller, — Göra fast roderpinnen.
To unship the tiller, — Göra loß roderpinnen.

Tilt-boat, — Tält=båt.

Timber, — Timmer.

Timbers of a ship, — Skepps=timmer.
Cant-timbers, — Kantrings=timmer.
Filling-timbers, — Fyllnings=timmer.
Square timbers, — Fyrkantigt timmer.
Top-timbers, — Topptimmer.

Timber yard, — Warf.

Timoneer, — Roderman.

Toggel, — Komfernagel.

Tonnage, — Hamnpengar (äfwen lästetal).

Top, — Märs.
Main-top, — Stor=märs.
Fore-top, — För=märs.
Mizen-top, — Kryß=märs.

Top-mast, — Stång.

Top-rope, — Topprep.

Top-tackle, — Märs=talja.

Top-sails, — Märs=segel.

Top-sail-sheets, — Märs=segels=skot.

Top-armour or top-armings, — Märs=kläden.

To top a yard, — Toppa en rå.

Topping-lifts, — Topp=läntor.

Tornado, — Orkan.

To touch at a port, — Löpa in i hamn.

To tow, — Bogsera.

Tow-line, — Jag=lina.

Tow-rope, — Bogsertåg.

Towage, — Warpning, bogsering.

Trade-winds, — Passadwindar.

Trail-board, — Trall.

Transom, — Twärbjelke.
Wing-transom, — Häckbalk.

Transport, transport-ship, — Transport=skepp.

Traveller, — Följare (brukas wid bramråns uppsättning).

Traverse-board, — Pinn=compaß.

Traverse-table, — Loggtafla.

Tree-nail, — Tränagel.

To trench the ballast, — Hafwa skott mellan barlasten.

To trend, — Segla med alla segel.

Treble-block, — Treskifwadt block.

Trestle-trees, — Salningar.

To trim, — Göra skeppet klart till segels.

To trim the hold, — Stufwa godset.

To trim the sails, — Brassa seglen efter wind.

To trip the anchor, — Lätta ankaret.

Trough of the sea, — Öppningen mellan twå böljor.

Trowsers, — Widbyxor.

Trucks of the mast-heads, — Knappar för sänkfallet.

Trucks of the shrouds, — Wantklot.

Truss, — Racktalja.

To try under the fore-stay-sail and main-stay-sail, — Ligga bi för fock= och stor=stagseglet.

Tuck, — Understa delen af akterspegeln.

Tun or ton, — Ton (innehåller 2,200 skålp.

To turn to wind-ward, — Kryssa mot winden.

Twine, — Segelgarn.

Tye, — Drejrep.
Main-top-sail-tye, — Stor=märs=drejrep.
Reef-tackle-tye, — Reftalje=skinkeln.
False-tye, — Borg=drejrep.

U.

To unballast, — Lossa barlasten.

To unbend a cable, — Bända ut ett tåg.

To unbend a sail, — Slå undan ett segel.

To unbit a cable, — Kasta tåget af betingen.

To underrun the cable, — Hala under tåget.

To unhang the rudder, — Taga af rodret.

To unmoor, — Lätta töj=ankaret.

To unrig, — Aftackla.

To unship the oars, — Kasta in årorna.

To unship the tiller, — Taga ut roderpinnen.

Upper-deck, — Öfra däcket.

Upper-works, — Öfwer=skeppet, skeppets ofwan wattnet befintliga del.

Uses and customs of the sea, — Sjö=usance, wanligt bruk.

V.

Vane, — Flöjel.

Vane-stock, — Flög=skär.

Vane-spindle, — Flög=ten.

Vagns, — Mesansgerder.

To veer, — Wända förde wind.

To veer the cable, — Sticka tåget.

Vessel, — Skepp.

Voyal, — Kabellaring.

W.

Wainscot-board, — Wage=skott, ekplanta om en tum.

Waist-cloaths, — Skanskläden.

Wake, — Kölwatten.
To be in the wake of a ship, — Wara i kölwattnet af ett skepp.

Wale, — Berghult.
Main-wale, — Stora Berghultet.
Channel-wale, — Berghultet wid undra batteriet.

Warp, — Warp (flera trossar tillsammansfästa).

To warp, — Warpa.

Watch, — Wakt.
Larboard-watch, — Babords=wakt.
Starboard-watch, — Styrbords=wakt.
To set the watch, — Sätta upp wakten.
To spell the watch, — Ömsa ut wakten.
Dog-watch, — Hundwakt.
Morning-watch-gun, — Morgon=waktskottet.
Evening-watch-gun, — Afton=waktskottet.

Water-lodged ship, — Skepp, fullt af watten, Antaget skepp.

Water-line, — Wattengång, wattenlinie.

Water-sail, — Wattensegel.

Waterways, — Ösgatt.

To water, — Taga in watten till provision.

Watering-place, — Watten=plats.

Waves, — Wågor.

Way of a ship, — Skeppes bana, wäg, fart.

Weather-gage, — Flöjel, lofsida på skepp.

Weather-side of a ship, — Lowart-sidan på ett skepp.

Weather-shore, — Lowarts=land.
Blowing-weather, — Blåsande wäderlek.
Stormy weather, — Stormigt wäder.
Squally weather, — By, regnig wäderlek.
Clear weather, — Klart wäder.
Thick weather, — Tjockt wäder.
Foggy weather, — Mistig, dimmig wäderlek.
Hazy weather, — Disig, rökig wäderlek.

Weather-beaten ship, — Skepp, skadadt af storm.

To weather a ship, — Lowera, segla förbi, winna winden af ett skepp.

To weather a headland, — Lowera förbi en udde.

Weather-sheets, — Lowart=skot.

To weigh anchor, — Lätta ankar.

Well of a ship, — Pumpsot.

West, — West.

Western Ocean, — Westra Oceanen.

Wharf, — Lastage-plats för köpmans=waror.

Wharfage, — Bropengar.

Wharfinger, — Bro=Inspector.

Whelps of the capstern, — Spelklampar.

Whelps of the windlass, — Speldockor.

Wherry, — Färja.

Whip, — Wipp, enkel talja.

Whip-staff, — Koller=stock, ror=kult, hwarmed rodret regeras.

To whip up, — Hala hastigt upp.

Whirl-wind, — Wäderhwirfwel.

Whoodings, whooden ends, — Spunning i ändan af en planka.

Winch, — Spel.

Wind, — Wind.

Windbound ship, — Ett skepp, uppehållet af motwind.

Windtaught ship, — Skepp, som kränger mycket för winden under ankring.

To wind a call, — Kommendera med pipa.

Winding-tackle, — Gina.

Windlass, — Brå=spel.

Windward, to windward of us, — Emot winden, lowart om oß.

Windward-Islands, — Lowarts=öarne.

Wings of the ship's hold, — Piken i skeppet, för och akter.

Wing-transom, — Hukbalk.

Winter-season, — Wintertid.

To winter, — Öfwerwintra, Ligga i winterlag.

Wood, — Wed.

Fathom-wood, — Famn=wed.

To woold, — Wula, surra.

Woolding, — Wulning kring en mast.

To work a ship, — Manövrera ett skepp.

To work to windward, — Arbeta, kryssa med ett skepp till lowart.
The ship works, — Skeppet arbetar mycket.

Wreck, — Wrak, skeppswrak.

Wrecked, — Skeppsbruten.

Wrung mast, — Bugtig mast.

Y.

Yatcht, — Jakt.

Yard, — .

Yard-arm, — Rå=nock.
Main-yard, — Stor=rå.
Main-top-yard, — Stor=märs=rå.
Main-top-gallant-yard, — Storbram=rå.
Main top gallant royal yard, — Öfra Bramsegels=rå.
Fore-yard, — Fock=rå.
Fore-top-yard, — Fockmärs=rå.
Fore-top-gallant-yard, — För=bram=rå.
Fore top gallant royal yard, — Öfra bramsegels=rå förut.
Mizen=yard, — Begin=rå.
Mizen-top-yard, — Kryß=rå.
Mizen-top-gallant-yard, — Kryß=bram=rå.
Sprit-sail-yard, — Blind=rå.
Sprit-top-sail-yard, — Skugg=blind=rå.

Yard, — Timmer=warf.

Yarn, — Garn.

Yaw, — Girning.

Yawl, — Julle.

Younker, — Jungman.


Fredr. M. Calwagen: Svenskt, Engelskt och Franskt samt Engelskt och Svenskt Sjö-lexicon, eller samling af de mest brukliga Sjö-termer på dess språk. Utarbetadt efter Henry Neumans Marine Pocket-Dictionary.
A. Cedergren, Stockholm, 1851. pp 83-114.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Etymology | Search.

Copyright © 2003 Lars Bruzelius.