Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning

Founded in Denmark in 1974 [?]. Publishes the annual yearbook Maritim Kontakt.