Svenska Ångfartyg under de första 2 decennierna.

Namn. Hkr. Färdig år Ritning af Byggd i Maskin af Gått på Öden.
Witch 8 1816 Propeller af S. Owen Aldrig i rätt ordning.
Experiment (A) 22 1818 d:o d:o Då tackjernspannan sprack, uttogs maskinen.
Amphitrite 8 1818 Hjulbåt av S. Owen Mälaren Sjönk vid Kungsholmen
Upsala (A) 22 1820 d:o d:o Upsala Slopad 1837.
Norrköping (A) 22 1821 d:o Norrköping Owen Norrköping Såld som skonert.
Yngve Frej 22 1821 Juni Wahlbeck St. Varfvet Owen Mälaren Gått efter 1850.
Svenska Lejonet 50 1821 Carlskrona Owen Ystad till 1838.
= Constitution =
= Kronan = Norrköping till 1841. Seglat sedan.
Preuss. Adler (A) 50 1821 Carlskrona Owen Pomern Blef smedja 1838.
Braut Anund 22 1821 Stockholm Owen Mälaren till 1831
= Frithiof = 1830 Norrköping år 1831
= Örnen = 1833 Enköping till 1844. Slopad.
Carl Johan 22 1822 Skåne Owen Skåne Seglat som 4-mastat skonert.
Stockholm (A) 44 1822 S. Owen Stockholm Owen Åbo, sedan Norrköping Ombyggd 1831. Såld till Riga.
(B) 60 1831
Föreningen 44 1822 Carlskrona Owen Carlskrona, sedan Norrk. Såld till Königsberg.
Vulkan 56 1823 Owen Stock. skärg. Kasserad snart.
Josephine (A) 80 1824 Owen Stockhom Owen Mälaren Bränd 1826.
56 1825
Herkules 80 Wahlbeck St. Varfvet Owen Stockh. skärg. Efter 1853 kolpråm.
Delphin 6 Åker Mälaren Slopad.
Ormen Långe 22 1826 Hammarsten Norrköping Owen Norrköping Sjönk vid Roxen.
sedan Link.
Ellida 36 1827 v. Knorring Nyköping Owen Nyköping m.fl. Sjönk i Norrland 1855.
Josephine (B) 30 1827 Owen Stockholm Owen Mälaren Slopad 1858.
Oscar 60 1828 Owen d:o Owen Gefle Brann 1834
Rosen 60 1831 A.G. Carlsund Motala Motala Norrköping Såld 1835. Ombyggd 1849, efter eldsvåda.
= Dronning Maria = 1835 Köpenh.
= Prins von Preussen = 1849 Oder, ännu 1846.
= Mercur =
Motala 60 1831 A.G. Carlsund d:o d:o Ystad, sedan Norrl. Såld 1846. Brann 1848.
Finspong (A) 20 1832 A.G. Carlsund Fiskeby Motala Glan Slopad 1841.
Norrköping (B) 60 1832 Hammarsten Norrköping Owen Norrköping Slopad 1843.
Göta Elf (A) 60 1833 Göteborg Skottsk Göta elf Sjönk 1855.
Sleipner 40 1833 Motala Motala Wenern Ombyggd i Stockholm.
= Thor = 1937 Upsala
= Wermland = 1840 Carlstad
= Idog = 1855 Göteborg
Engelbrecht 20 1834 Carlsund Breven Hjemaren m.m. Slopad 1846.
Sjöhästen 20 1834 A.G. Carlsund Motala Hjelmaren Ombytt egare flera gånger.
= Drapa
= Föreningen = 1849 Kanalen Ombyggd i Wermland
= Esaias Tegnér = 1854 Fryken i Wermland
Arboga (A) 60 1834 Owen Stockholm Owen Mälaren Sjönk vid Bergsund före 1846.
= Dalarne =
Amiral von Platen 28 1834 J.G. v. Sydow Norrköping Motala Göta kanal sed. Norrtelge Såld 1848.
Cometen 70 1835 Hammarsten d:o d:o Norrköping sedan Kalmar Ombyggd 1848.
Gylfe 100 1835 A.G. Carlsund Carlskrona Motala Örlogsfartyg Förlist 1854, Oktober.
Oden 100 1835 d:o d:o Owen d:o Förlist 1836, Juni.
Solide 35 1835 Nyköping Nyköping Finland Såld till Finland.
Daniel Thunberg 32 1835 v. Sydow Norrköping Motala Kanalen Såld till Uddevalla & Kungsbacka.
= Thorild = 1850 Uddevalla
= Kungsbacka = 1855 Kungsbacka
Gustaf Wasa 45 1835 A.G. Carlsund Kalmar d:o Mälaren
Gripen 30 Nyköping Nyköping Nyköping Förlängd 1845.
Strömkarlen 20 1835 O. Carlsund Kalmar d:o Norrland Såld till Malmö.
= Union = 1838 Sundet
Landskrona 6 1835 Nyköping Sundet
Industrien 60 Engelskt fartyg Göta elf Brann 1839?
= Carl = Ombyggd.
= Nordvakten = Finland Såld till Finland.
Malmö 70 1836 v. Sydow Carlshamn Motala Lübeck Ny maskin 1848.
Gottland 70 1836 J.H. Kreuger Westervik Owen Södra Sverige Såld i Finland 1856.
= Fulton = 1854
Lilla Nordstjernan 5 1836 v. Sydow Stockholm Åker Stockh. station Ombyggd 1844.
Olof Trätälja 16 1836 Cl. Carlsund Kolboda Nyköping Klarelfven Dubbelbåt. Oduglig.
Furst Menschikoff 90 1836 v. Sydow Åbo Motala Finland
Eric Nordevall 32 1837 d:o Norrköping d:o Kanalen Såld till Wadstena 1856. Sjönk i Wettern 1856.
Torshälla 45 1837 A. Engel Kolboda Owen Mälaren Ombyggd 1848.
Upland 32 1837 v. Sydow Norrköping Motala Upsala Ombyggd 1858.
= Sollefteå = 1858 Norrland
Norrland 60 1837 O. Carlsund Kolboda Nyköping Norrland
Svenska Lejonet 70 1837 v. Sydow Westervik Motala Ystad Sjönk 2 gånger.
= Argo = 1859 Såld 1855. Slopad 1862.
Svithiod 90 1838 d:o Carlskrona d:o Lübeck Såld 1856.
Wadman 6 1838 d:o Nyköping Nyköping Göta elf Sjönk vid Göteborg.
Uleåborg 20 1838 O. Carlsund Finland d:o Finland
= Union =
Wettern 20 1838 v. Sydow Motala Motala Wettern Ombyggd 1843.
= Westergötland = 1843 Wenern Såld flera gånger.
= Arvika = 1845
= Anders Knape = 1852
Vikingen 45 1838 Cl. Carlsund Kolboda Owen Mälaren Såld till Thorshälla 1848.
Westmanland 45 1838 v. Sydow Luleå Owen d:o Slopad 1853.
Drottningholm 8 1838 O. Carlsund Munktell Mälaren sed. Carlskr. Slutade vid Åhus 1855.
= Lyckeby N:o 2 = 1846
Lyckeby N:o 1 6 1838 Nyköping Nyköping Carlskrona sist Oder Såld 1845, ändrad.
= Stepenitz = 1846
Östergötland 40 1838 v. Sydow Norrköping Motala Jönköping
Prins August 20 1838 d:o Mora d:o Siljan
Freja 60 1838 O. Carlsund Kolboda Nyköping Upsala till 1845. Ombyggd i Motala 1849.
= Carl IX = 1846 Wenern
Örnsköld 80 1839 O. Carlsund Kalmar Owen Norrland Såld till Finland 1856.
Kommendörkapten 32 1839 v. Sydow Norrköping Motala Jönköping Brann vid Wadstena 1855.
Bellman 6 1839 Nyköping Nyköping Mälaren
Thomas Telford 34 1839 d:o Norrköping Motala Kanalen
Polhem 34 1839 d:o Göteborg d:o d:o Såld till Linköping 1854.
Laxen 1 1839 J. Andersson Norrköping Norrköping Norrköping Sjönk 1845.
Sverige 120 1839 v. Sydow Carlskrona Nyköping Postfartyg Såld till Danmark.
= Waldemar = 1846
Murtaja 70 1839 d:o Finland Motala Finland Inredd för boskap.
Raketen 70 1840 d:o Norrköping d:o Norrköping Såld till Sölvesborg 1855.
Activ 16 1840 d:o d:o d:o Gottland till 1851.
Södertelje till 1853. Såld till Norrland.
Heimdall 14 1840 Sheldon Carlskrona d:o Carlskrona station Förlängd 1843. Pråm kallad Ormen Långe 1857.
Gauthiod 120 1841 v. Sydow Lübeck Nyköping Lübeck pråm vid Fjäderholm. 1862.
Finspong (B) 20 1841 Fiskeby Glan
Samuel Owen 80 1841 Owen Stockholm af jern Owen Mälaren Såld 5 gånger.
= L'Aigle 60 1845 Norrköping 1844-47.
= Öresund = andra maskiner Öresund 1847.
Christiania 120 1841 v. Sydow Norrköping Motala Norsk portfartyg
Najaden 10 1842 A. Engel Långholmens varf Mälaren Såld till Danzig, fick der ny maskin.
Experiment (B) 40 1842 v. Sydow Nyköpimg Nyköping Finland Såld till Ryssland.
Nordstjernan 120 1842 d:o Carlskrona d:o Postfartyg Såld 1862.
Thor 220 1842 d'Ailly Carlskrona Motala Krigsfartyg Ombyggd 1863.
Necken 6 1842 Långholm. Bergsund Thorshälla 1855.
Jenny 6 1842 v. Sydow Nyköping Nyköping Gefle
Svan 4 Svanå Sjön Barken i Dalarne
Öland 10 1842 d:o Kalmar Kalmar sund Såld först till Enköping, sedan till Uleåborg. Togs af engelska flottan 1855.
Scandia 60 1843 Beijer Motala af jern Motala Blekinge Såld till kolpråm.
Mälaren 70 1843 S. Owen Stockholm af jern owen Örebro Ändrad år 1845.


[Govert Adolf Indebetou]: Några anteckningar om ångbåtsfarten i Sverige, före år 1840.
Tidskrift i Sjöväsendet, Carlskrona, 1864. pp 178-183.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2000 Lars Bruzelius.