Ångfartyget YNGVE FREYS Reseturer
för år 1839.


Fartyget kommer att innevarande sommar, i likhet med förlidet år, fortsätta sina resor mellan Stockholm, Strengnäs och Westerås. Afgångsdagarne från Stockholm blifva Måndagar och Thorsdagar kl. 8 f.m. och åter från Westerås till Strengnäs och Stockholm Tisdagar och Fredagar vid samma tid.

Från September månads början blifver afgångstiden förändrad till kl. 7 på morgonen.

Midsommarveckan afgår Fartyget från Stockholm till Strengnäs och Westerås Lördagen den 22 Juni, för att om Söndagen den 23 göra en lustfärd från Westerås till Gripsholm och åter från Gripsholm till Westerås Midsommardagen.

Tisdagen den 25 Juni återgår Fartyget i vanlig tid till Strengnäs och Stockholm.

Fartygets Kommissionärer äro: i Stockholm Diversehandlaren Warodell, i Westerås Vågmästaren Hagström och i Strengnäs Handlanden Rydberg.


STOCKHOLM. TRYCKT HOS L.J. HJERTA, 1839.


Ångfartyget Yngve Freys Reseturer för år 1839.
Stockholm. L.J. Hjerta, 1839. 27 cm, [1] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.