Ångfartyget YNGVE FREYS Reseturer för år 1840.


Fartyget kommer att innevarande sommar, i likhet med förlidet år, fortsätta sina resor mellan Stockholm, Strengnäs och Westerås. Afgångsdagarne från Stockholm blifva Måndagar och Thorsdagar kl. 8 f.m. och åter från Westerås till Strengnäs och Stockholm Tisdagar och Fredagar vid samma tid.

Från September månads början blifver afgångstiden förändrad till kl. 7 på morgonen.

Pingestveckan afgår Fartyget från Stockholm till Strengnäs och Westerås Lördagen den 6 Juni, för att om Pingestdagen, den 7, göra en lustfärd från Westerås till Gripsholm och åter från Gripsholm till Westerås Annandag Pingest, den 8 Juni.

Tisdagen den 9 Juni återgår fartyget i vanlig tid till Strengnäs och Stockholm.

Fartygets Kommissionärer äro: i Stockholm Diversehandlaren Warodell, i Westerås Vågmästaren Hagström och i Strengnäs Handlanden Rydberg.


STOCKHOLM. TRYCKT HOS L.J. HJERTA, 1840.


Ångfartyget Yngve Freys Reseturer för år 1840.
Stockholm. L.J. Hjerta, 1840. 27 cm, [1] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.