Reseturer år 1844
för Ångfartyget FREJA,
fördt af Capt. C.M. Palmgren.


Från Stockholm till Köping
hvar Thorsdag kl. 8 f.m.
åter hvar Fredag kl. 8 f.m.

Från Stockholm till Mariefred
hvar Söndag och Tisdag samt åter samma dag,
Stregnäs anlöpes (då Passagerare finnas).


Taxa för Passagerare och Fraktgods.
Akter-Salong       2 - - 3 - -
Akter-Däck 1 24 - 2 32 -
För-Däck 1 - - 1 16 -
Barn under 12 år betala hälften.
1 Täckvagn eller Landeau 3 - - 4 - -
1 Sufflettvagn eller Kalesch för tre hästar 2 24 - 3 16 -
1 mindre dito eller Jagtvagn 2 - - 2 24 -
1 Trilla 1 16 - 1 32 -
1 Chäs eller Kärra 1 - - 1 16 -

Åkdon utan Passagerare med Salongsplats betala 75 proc. förhöjning af ofvanstående Taxa.

Fraktgods betalaos ombord, efter gällande Taxa.

De Passagerare som önska medfölja från Strengnäs torde genom tecken med Näsduk sådant tillkännagifva.

Biljetter försäljas i Stockholm: hos C. O. Strindberg; Köping hos Vågmästaren Hr. Hjelm.

--- Stockholm. W.F. Dalman, 1844. ---


Reseturer år 1844 för Ångfartyget Freja, fördt af Capt. C.M. Palmgren.
Stockholm. W.F. Dalman, 1844. 21 cm, [1] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.