Strandningsauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas i Viken Tisdagen den 22 i denna månad med början kl. 11 f.m. kommer att försäljas från strandade finska barkskeppet Salamat ilandbärgade inventarier, bestående a f bättre segel, tågvirke, ketting, trossar, kablar, lantärnor, kompasser, 1 skeppsbåt m.m, en del proviant, ny segelduk, äfvensom skrofvet efter bemälda fartyg med tillhörande ankare, kettingar och rigg.

Med betalning lämnas 2 månaders anstånd.

Höganäs den 15 april 1913.


Helsingborgs Dagblad 1913, 17 april.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.