Arvid Faxe: Afhandling om Hushålningen til Siös

(Om drunknade)

. . . De som blifvit Druncknade böra afklädas, läggas på ryggen i fria luften när väderleken sådant tillåter dock hufvudet högre än övriga kroppen, höljas öfver och öfver och under med varma kläden, slemmet i munnen borttagas. luft inblåsas i Lungorne, med en pust, eller at någon lägger sin mund på den lifslöse och inblåser luft, tobakslavement appliceras, Näsan kitlas med tobaksrök, snustobakk, peppar, euphorbie pulver, som inblåses däruti med en penna, hiorthorns salt, eller luckt spiritus hållas under näsen, svälg, tinningar, bak öronen, ryggraden, fotsularne, retas, gnidas, borstas, äfven sättes blodiglar eller Koppor, Acidium-salis-Sulphuris-Vitrioli, stärck ätticka, med dylike flycktige och retande medel, dels hålles några droppar däraf i munnen, och när andra medel ej vilja hielpa, öpnas ådren på halsen.
Faxe, Arvid: Afhandling om Hushålningen til siös, i afseende på hälsans bevarande. Til Kongl. Örlogs-Flottans tienst.
Kongl. Amiralitets Boktryckeriet, Carlskrona, 1782. 8vo, 200 pp.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval Medicine | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.