Friis: Norriges Beskriffuelse

Om Siugdom udi Nordland.

Vdi Nordland vancke icke mange Siugdomme for den kuld oc klare Lufft der er, oc Pestilentze kommer der sielden. Men en Siugdom er der megit gengse, Huilcken de kalde Skiørbock, oc døe mange der aff, besynderlig de Fremmede, som did komme, fordi de kunde icke fordrage oc fordofue den Kost oc Spise, der vancker: synderlig den fede ferske Hellefisk oc anden fed Fisk, som fortæris der meste parten uden Salt, oc denne kranckhed kommer aff Mafuens onde fordøfuelse, huor imod de bruge den Vrt Angelica, som der ofuerflødeligen voxer, huilken de æde saa grøn, baade Stylcker oc rod. Item, de æde oc Moltebær, oc giøre Grød der aff mod samme Siugdom. . . .


Footnotes: Angelica also known as Kvanne in Swedish. While the green parts of the plant are rich in vitamin C, or up to 96 mg per 100 g, the root is almost devoid of the vitamin. The learned canon Chirstiern Pedersen recommends Angelica or wormwood as an anti-scourbotic in a book printed in Malmø, 1533. [Back]


Peder Claussøn Friis: Norriges Beskriffuelse, (c1585)

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval Medicine | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius