Skeppsdisposition till Preussen, att hitföra folk med.

 • 1 Delphinen.
 • 1 Meerman.
 • 1 St. Nyckelen.
 • 1 Lilla Nyckelen.
 • 1 Jupiter.
 • 1 Söderköping.
 • 12 som äro komne med ryttare från Östergöthland.
 • 24 från Småland med rytteri.

 • The Maritime History Virtual Archives | Search.

  Copyright © 1996 Lars Bruzelius.