Bilagan Lit. D. Delen 1.

Flottans Bestyckning för Året 1675.

Längd öfver Stäf. Bredd. Skeppens Namn. Lagen. Canonernes pundigetal. Summa Canoner.
36. 30. 24. 18. 12. 8. 6. 4. 3. 2. 1.
Fot. Fot. Första Rangen.
178½ 435/12 Cronan 1 12 16 4 2 126
2 36
3 36
4 20
1599/6 421/6 Swärdet 1 12 4 14 86
2 26 4
3 20 6
158 37⅓ Äplet 1 18 8 84
2 28
3 20 10
Andra Rangen.
154 37½ Nyckelen 1 26 88
2 30
3 10 12 2 6
151 41 Victoria 1 28 76
2 24
3 12 6 4 2
3:dje Rangen.
146 38 Wrangel 1 12 10 4 60
2 12 10
3 2 10
140 37 Draken 1 12 14 64
2 18 6
3 12 2
151½ 40½ Solen 1 18 8
2 24 2
3 14 2 4
145 38 Mars 1 16 10 72
2 22 2 6
3 8 6 2
150 38 Venus
Sedan kallad Finland
1 12 14 62
2 24
3 6 2 4
142 38 Jupiter
kallad Upland.
1 16 12 68
2 26
3 10 4
140¼ 36 Saturnus
kallad Bohus.
1 18 10 64
2 16 14
3 6
144 36⅓ Mercurius 1 10 10 6 66
2 12 12
3 2 2 12
140 36 Hieronimus 1 28 72
2 6 18
3 8 10 2
133 33 Carolus IX. 1 6 8 12 56
2 14 8
3 6 2
134 33 Hercules 1 6 10 8 54
2 10 12
3 6 2
133 33 Cezar 1 2 8 14 56
2 12 10
3 4 6
4:de Rangen.
126½ 315/6 Götheborg 1 24 48
2 22 2
125½ 28½ Amarant 1 18 4 50
2 20 8
120½ 30 Falken 1 6 16 42
2 16 4 4
111½ 43 Neptunus 1 10 10 44
2 16 10 4
115 30 Andromede 1 24 48
2 14
118 31⅓ Spes 1 6 16 46
2 20 4
135 295/6 Svenska Leyonet 1 24 2 52
2 22 4
123 30⅓ Månen 1 22 42
2 16 4
1371/12 28½ Wismar 1 24 2 58
2 16 6 6 4
125½ 28½ Westervik 1 12 10 40
2 14 4
Femte Rangen.
100 24 Abraham 1 16 4 36
2 8 6. 2.
103¼ 26 Phœnix 1 18 2 34
2 4 8 2
110½ 26½ Hjorten 1 10 10 32
2 2 10
129½ 30 Öhrnen 1 6 14 34
2 12 2
Sjette Rangen och Små avis Fartyg.
102 24 Fredrica 1 8 10 32
2 4 10
90 22 Jägaren 1 18 26
2 8
80 20 Postillon 14 4 4 22
90 21½ Uttern 4 12 4. 4. 24

Åfvanstående Tabell är enligt Amiralitets Collegii à parte Relation til Konung Carl d. XI. uti Loenboms XI Samling pag. 169.


Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del I. Bilaga D.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.