Bilagan Lit. A. Delen II.

Flottans Bestyckning för Året 1697.

Längd öfver Stäf. Bredd. Skeppens Namn. Lagen. Canonernes pundigetal. Summa Canoner.
36. 24. 18. 12. 8. 6. 4. 3.
Första Rangen.
180 47 Kong Carl 1 10 22 108
2 30
3 28
4 18
175 42 Enigheten 1 28 94
2 28
3 28
4 6 4
168 41 Drott. Hedvig Eleonora 1 30 90
2 28
3 2 22 4 4
170 42 Drottning Ulrica 1 26 80
2 24
3 22 4 4
168 41 Prins Carl 1 28 80
2 24
3 14 6 4
Andra Rangen.
160 41 Prinsess. Hedvig Sophia 1 24 80
2 24 2
3 24 4
158 40 Prinsessan Ulrica 1 26 80
2 24
3 24 6
160 40 Swerige 1 26 82
2 26 2
3 6 10 4 8
153 39 Götha 1 24 76
2 24 2
3 16 8 2
153 39 Wenden 1 24 2 82
2 28
3 24 4
153 39 Småland 1 24 70
2 24
3 16 6
153 39 Stockholm 1 20 4 68
2 24
3 2 16 2
153 39 Carlscrona 1 24 70
2 26
3 16 4
153 39 Victoria 1 24 70
2 24
3 18 4
153 39 Bleking 1 22 2 70
2 24 2
3 16 4
3:dje Rangen.
146 38 Wrangel 1 22 2 70
2 22
3 20 4
150 37½ Finland 1 24 64
2 24
3 14 2
140¼ 36 Bahuus 1 26 74
2 28
3 18 2
142 38 Upland 1 24 70
2 24
3 18 4
134 33⅓ Hercules 1 24 62
2 22
3 14 2
140 37 Wessmanland 1 24 62
2 24
3 12 2
140 37 Skåne 1 24 62
2 24
3 16
4:de Rangen.
136 34 Södermanland 1 22 64
2 22
3 10 2
135 34 Pommern 5 22 56
2 22
3 10 2
132½ 33¼ Öland 1 16 4 56
2 20
3 16
136 33 Halland 1 4 16 56
2 20
3 16
132½ 33¼ Estland 1 4 16 56
2 20
3 16
132½ 33¼ Gottland 1 4 16 56
2 20
3 16
132½ 33¼ Lifland 1 16 4 56
2 20
3 16
132½ 33¼ Ösel 1 16 4 56
2 20
3 16
130 30 Wachtmeister 1 16 4 56
2 20
3 16
120 33 Wrede 1 20 52
2 20
3 12
120 33 Götheborg 1 18 50
2 20
3 12
120 33 Calmar 1 18 46
2 20 8
118 33⅓ Spes 1 8 10 46
2 2 18 8
116 31 Wismar 1 4 14 46
2 4 20 4
118 32 Stettin 1 4 14 46
2 20 8
Femte Rangen.
120 30 Riga 1 16 32
2 16
124 31 Stralsund 1 16 23
2 16
114 19½ Stenbocken 1 16 36
2 16 4
6:te Rangen.
100 26½ Falken 1 20 26
2 6
82 18 Fama 6 10 16
84 19 Neptunus 16 16
84 19 Jägaren 16 16
84 19 Swan 16 16

Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del. II. Bilaga A.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.