Skeppsbesättning 1623-1625

SjöfolkAndromedaScepterRiksäpplet
(200 läster)(250 läster)(450 läster)
Kapten111
Löjtnanter122
Skeppare122
Underskeppare111
Styrmän122
Skrivare111
Högbåtmän124
Högbåtsmansmått111
Skeppmän 6 8 10
Kock 1 1 1
Skaffare 1 1 1
Märskremer 10 14 22
Gemene 27 56 106
Arklimästare 1 1 1
Bysseskyttar 9 10 15
Summa 61 102 167

[Sveriges Sjökrig 1611-1632, Stockholm, 1937]


Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.