1679 Spisordning

För en kajutperson

1 Kanna ärter. för en månad; ansågs i värde uppgå till 9 Daler 24 ¾ öre s. m:t, eller omkring 10 ½ öre om dagen.
3½ kannor gryn.
2 Lisp. kock-bröd.
1 tunna kajut-öl.
10 marker smör eller fläsk.
1 mark ost.
1 Lisp. saltgrönt kött.
7 marker Bernfisk.
8 marker Lax.
10 marker Sill eller Bergen-torsk.

För en gemen person

2 kannor ärter. för en månad, i värde ansedt till 5 Daler 27 öre s. m:t, eller omkring 6 öre för dagportionen.
4 kannor gryn.
1 kanna mjöl.
2 Lisp. bröd.
2/3 tunna gement öl, efter 3 t:r öl på en tunna malt.
3 marker smör.
1½ mark fläsk.
10 marker torrt kött.
3 marker sill.
4 marker strömming.
2 marker salt.

Updated 1996-06-15 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.