Dag- och Spisnings Ordning för Siu Man i Fatlaget

Måndagen.Onsdagen.Fredagen.Söndagen.
Middag. Erter " 5/8 Kanna Middag. Erter " 5/8 Kanna Middag. Erter " 5/8 Kanna Middag. Erter " 5/8 Kanna
Hafre Gryn ¼ Kanna Hafre Gryn ¼ Kanna Hafre Gryn ¼ Kanna Hafre Gryn ¼ Kanna
Fläsk " 3 Marck Fläsk " 3 Marck Salt Kiött 8 Marck Salt Kiött 8 Marck

Fläsk 1½ Marck

Afton Korn Gryn 7/8 Kanna Afton Korn Gryn 7/8 Kanna Afton. Smör " 1¾ Marck Afton. Smör " 1¾ Marck
Smör " 1¾ Marck Smör " 1¾ Marck _ _
Tisdagen. Torsdagen. Lögerdagen.
Middag. Erter " 5/8 Kanna Middag. Erter " 5/8 Kanna Middag. Erter " 5/8 Kanna
Hafre Gryn ¼ Kanna Hafre Gryn ¼ Kanna Hafre Gryn ¼ Kanna
Salt Kiött 8 Marck Salt Kiött 8 Marck Fläsk " 3 Marck
Afton. Korn Gryn 7/8 Kanna Afton. Korn Gryn 7/8 Kanna Afton. Korn Gryn 7/8 Kanna
Smör " 7/8 Marck Smör " 7/8 Marck Smör " 7/8 Marck

Af de öfrige Pertzedlar, såsom Skiepsdricka, gifwes ¾ Kanna til Mans om Dagen, och Bröd lefwereras för hwar 5 Dagar 2 Pund på Fatlaget, som hwar under sit förwar behåller; Men Salt utgifwes i Kokningen så mycket som efter hand behöfwes. Datum CarlsCrona den 6. Februarii 1716.

På Kongl. Ammiralitetz Collegii wägnar.

Hans Hinrich von Liwen. Claes Sparre.

G. von PSILANDER. G.H. Wachtmeister. ED.D. TAUBE. HANS Ankarstierna. DARJEL Wrister. Joh. Lagerbielke.

Wilh. Lindstedt.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.