Søe-Spiise-TAXT,

Som af Hands Kongel: Mayestet allernaa-
digst er approberet den 28 Aprilis Anno 1736.

For Een Mand i een Uge,
eller 7 Dage:
Dagene. Frokost. Middag. Aften.
Flesk = = 1½ Pund.
Oxe-kiød = 3 Pund
Smør = 1 1/8 Pund.
Døppe-Smør 2/5 Lod.
Bergefisk = ¾ Pund.
Byg-gryn 1 1/40 Ottingr:
Erter = = 1/8 Ott:
Hart Brød 7 Pund.
Skibs Øll 17¼ Potter.
Øll-Edike 1/80 Potte.
Dansk Brendeviin 1 Pægel.
Søndag: Brendeviin. Flesk, Erter. Smør, Brød.
Mandag: Smør, Brød. Smør, Brød. Smør, Brød.
Tiisdag: Brendeviin. Kiød, Erter Smør, Brød.
Onsdag: Smør. Brød. Smør, Brød. Smør, Brød.
Torsdag: Brendeviin. Flesk, Erter. Smør, Brød.
Fredag: Smør, Brød. Smør, Brød. Smør, Brød.
Løverdag: Smør, Brød. Bergefisk, Erter. Smør, Brød.
Til Brendeviins-Frokosterne gives aleene Brød: Men til de øvrige Frokoster Smør, Brød og Øll.
Skrivere
Skippere
Styrmænd
Barbeerer
Høgbaadsmænd
Constabel
eller dend der foretter samme Tienste:
Hver Ugentlig, foruden den eene Rancon, halv Rancon:
Flesk = ½ Pund.
Oxe-kiød 1 Pund.
Smør = ½ Pund.
Udi Fald en var udi Forraad Flesk, da gives 2 Pund Oxe-kiød i steden for 1 Pund Flesk.
Erter, gives i stæden Gryn, og Tønde for Tønde.
Bergefisk, gives i stæden Ost, og Pund for Pund.
Smør, gives Ost i stæden, og 2 Pund for 1 Pund Smør.
Oxe-kiød, gives i steden Islands Lamme-kiød 1½ Pund for 2 Pund.
Naar Blot Brød Spiises, da gives een Persohn, i stæden for hart Brød 10½ Skaalpund.

Flesk og Kiødets Uddeeling skeer saaledes;

Den første Uge:

Søndagen, Flesk = = = 1 Skaalpund.

Tiisdagen Oxe-kiød = = 2 Skaalpund.

Torsdagen Flesk = = = 1 Skaalpund.

Den anden Uge:

Søndagen, Oxe-kiød = = 2 Skaalpund.

Tiisdagen Flesk = = = 1 Skaalpund.

Torsdagen Oxe-kiød = = 2 Skaalpund.

Giør i 14 Dage 3 Skaalpund Flesk, og 6 Skaalpund Oxekiød.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 1998 Lars Bruzelius.