Kongl. Maj:ts Nådiga Spis Ordning, hwarefter Sju Man i Fatlaget, under förestående transport til Stralsund, böra Spisa.

Middag. Afton.
Måndag Erter 7/15 Kanna som är 3⅔ quarter. Måndag Korngryn 3⅔ quarter.
Kött 5 3/5 marck, som är 5 skålpund 19 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Tisdag Erter 3⅔ quarter. Tisdag Korngryn 3⅔ quarter.
Fläsk 1 marck 26 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Sill 3½ marcker.
Onsdag Erter 3⅔ quarter. Onsdag Korngryn 3⅔ quarter.
Smör 1 marck 26 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Holst. Ost 2 mark. 12 lod.
Torsdag Erter 3⅔ quarter. Torsdag Korngryn 3⅔ quarter.
Kött 5 marcker 19 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Fredag Erter 3⅔ quarter. Fredag Korngryn 3⅔ quarter.
Smör 1 marck 2 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Stockfisk 3⅔ marcker.
Starck Peppar ½ lod.
Lördag Erter 3⅔ quarter. Lördag Korngryn 3⅔ quarter.
Kött 5 marcker 19 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Söndag Erter 3⅔ quarter. Söndag Korngryn 3⅔ quarter.
Fläsk 1 marck 26 lod. Smör 14 lod 3 quintin.
Sill 3½ marcker.

Bröd får hwar Man 1⅓ marck om dagen, eller i 3 dagar Et Lißpund Åtta marcker på Fatlaget. Salt utgifwes til Kokning så mycket, som efter hand behöfwes.

I stället för Dricka gifwes på hwart Fatlag Et fierdedels Skålpund Tobak, samt Et och et halft quarter Brännewin om dagen. Stockholm i Råd-Cammaren then 19 Julii 1757.

Under Hans Maj:ts Wår Nådigste Konungs och Herres frånwaro

A.J. WRANGEL. CARL FR. SCHEFFER.
C.O. HAMILTON. C. LAGERBERG. H.H. GYLLENBORG.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.