Dödhuvud

Proportion til så kallade Jungfrur (Dotkoppar) eller Dödhufwuden. Brukas gemenligen för hwar Circumferens tum som Talljerepen blifwa tiocka, 3. tum breda Jungfrur, och de som komma at sittia fast uti Puttingz järnen blifwa half så tiocka som de äro breda. Men de andra som bändas fast wid Wanten måste blifwa 1. tridie del tiockare än de som sittia fast wid Puttingz Järnen. Och Jungfruerne eller Dödhufwuden till understagen måste proportioneras efter Stagens Diameters tiocklek, som bör wara 3. i tiockleken, och 4ra i bredden, samt 5. uti längden af Stagetz Diameters tiocklek.
Thomas Rajalin: Skiepz-Byggeriet. Carlskrona, 1730, p 182.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.