Ridare.

 • Rijdare för Ankarståckarne uti Fåcke-Wanten hwardera tages halfwa Ankarståckens längd.
 • Rijdare för blinde Skooten eller Kootwachtaren tages hwardera 1. fierde del af blinde Råns längd.
 • Rijdare för stora Brassarne uti Mesans Wanten hwardera tages en fierde del af stora Råns längd.
 • Rijdare uppå under Rån wid Pertarne tages hwardera, 1. gång Råns Circumferens tiocklek och 3. foot der til.
 • [Thomas Rajalin: Nödig Underrättelse om Skieps-Byggeriet, Carlskrona, 1730. p 230:]


  Transcribed by Lars Bruzelius

  Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

  Copyright © 1996 Lars Bruzelius