67.

Om een schip te Sjorren.

Het kan gebeuren, dat een schip met storm weder of als het zijn tuig verloren heeft geweldig werkt, en in gevaar is, van uit elkander te werken, en hoe langer hoe meer lek te worden, dan is het goed van 2 tot 3 sjorrings om het schip te nemen, op volgende wijze. Men neemt eene loodlijn onder de boegspriet door, vrij van alles, en hangt een kneppelkogel in de bogt en laat de bogt zakken tot onder de kiel, vervolgens brengt men de beide enden achteruit tot op de plaats, waar men de sjorring leggen wil, gewoonlijk bij den groote hals klamp, hielt dan op het eene einde, hetwelk men door eene port naar binnen neemt, een kabeltouw, steekt vervolgens het kabeltouw uit en haalt de lijn aan de andere zijde, waardoor dan het kabeltouw onder 't schip doorgaat en aan de anderezijde weder opkomt; dan bindt men het opgekomene einde van het kabeltouw op de bogt bij en maalt rond, tot dat het kabeltouw uit is. Dit geeft 5 tot 6 slagen rond het schip; men zet dan eene part in eenen ringbout vast, en haalt de slagen een voor een met talie op talie stijf, en knijpt ze met een lijnbindsel bij elkander, zoo ook het end en de eerste part, welke men van den ringbout los makt, haalt ze goed stijf en beknijpt ze ook met een lijnbindsel bij de andere parten. Vervolgens neemt men eenen windboom, welken men tuschen de parten insteekt en omdraait, hier door komen de parten nog stijver en dragen gelijk, men bindt het einde van den windboom met eenen steekbout aan een ringbout bij, zoo dat hij niet te rug draaijen kan; ook moet men zorgen, voordat men de Sjorring legt, van op de scherpe kanten van het boord gespikte matten te leggen voor het schaveelen van het kabeltouw. Op dezelfde wijze maakt men eene sjorring achter den grooten mast en eene voor den bezaansmast, het welk een schip veel sterkte geven zal.

Ook is men somtijds genoodzaakt, eene sjorring om den voorsteven te nemen; deze wordt dan om den voorsteven en eene der poorten ingenomen en door eenige andere poorten gekruist.


J. Franc: Handleiding tot de Scheeps-besturing, Delft, 1825.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Seamanship | Search.

Copyright © 1998 Lars Bruzelius.