Harboe: Dansk Marine-Ordbok, 1839.

p 53:
Bolte af forsjellige Slags:

Hagebolte.
Have i den ene Ende en Hage, med et Bryst, den anden Ende inddrives i et boret Hul i Dækket, Siden af Skibet el. desl.
Hakkebolte.
Alle de Bolte, der ikke drives heelt igjennem Træt, ere, for ei let at udtrækkes, forsynede med hakker eller Skaar.
Jagebolte eller Drivbolte.
Bruges af Tömmermanden, for ved dem at uddrive gamle Bolte.
Klinkebolte.
Ere almindelige Bolte, som ere drevne heelt igjennem Træt, saa en Ring eller Plade kan sættes paa Enden, mod hvilken Bolten hamres til den danner et Hoved.
Ringebolte.
I hvis ene Ende er et öie, hvori er smedder en Ring.
Splitbolte.
Gaæ heelt igjennem Træt ocg have et hul i Enden, gjennem hvilket der sættes en Split, for at hindre Bolten fra at udtrækkes.
Skruebolte.
Gaæ heelt igjennem Træt, og i Enden ere Skruegjængere, hvorpaa fastskrues en Möttring, for at hindre Bolten fra at udtrækkes.
Öiebolt.
Almindelig en Hakkebolt, med et stort öie i den ene Ende.
Boltenes Hoved kan være ef forskjellig Dannelse; Ex. fladt, fiirkantet, rundt, lille eller stort.

p 221:
Klædningen. … I Enderne forbindes de til Spanterne ved Stötbolter og Spiger, imellem hvilke sættes Ströbolte eller Trænagler og Spiger …

Boltenes Diameter bör være, i större Skibe: Barkholternes 1/8 af dets Tykkelse Kjölplankernes ¾. af Barkholterne. De övrige Bolte proportioneres efter desse. I de mindre Skibe ere Barkholtsboltene 1/5 af dets Tykkelse og Kjölplankernes 4/5 af disse.

Spigrene, der bruges til klædningen, skulle være 2½ Gang længere end Tykkelsen af den Planke, hvori de bruges. Trænaglerne til Klædningen ere ottekantede og blive til de större Skibe 6 Qvarter lange, og Diameteren 18 Liner i den tykke, og 15 ½ i den tynde Ende. Til mindre Skibe blive de 4 Qvarter lange, og Diameteren 13 ½ Line i den tykke, og 11 ½ Line i den tynde.

p 401:

Ströbolte.
I Træ, der boltes, kaldes de, der inddrives i dets Ender: Stödboltene, og de andre Bolte, som sættes imellem disse, kaldes: Ströboltene.

p 409:

Stödbolte.
De Bolte, der befæste Enderne af Tömmer eller Planker ved Stödene.

p 447
Trænagler. Bruges hyppig, istedetfor Ströbolte, i Klædningsplankerne. De ere af Eeg eller Fyr, dannede ottekantede og forgyngede i den ene Ende. De inddrives i borede Huller og ere betydelig længere end Stedet, paa hvilket de skulle staæ, hvorfor de siden afskjæres i begge Enderne. Nogle bruge, at indrive en Træplök i Yderenden, for at denne skal slutte desbedre.


Harboe: Dansk Marine-Ordbok, 1839.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.