Mossel: Handleiding tot de kennis van het schip, 1859.

p 92:
Om de nagels in hunne gaten te bevestigen, voorziet men ze aan het achtereinde van eene plug of deutel, en aan het vooreinde van eene ark. De eerste is eene houten pyramide, waartoe er met het zoogenoemde plug- of deutelijzer, een vierhoekig pyramidaal gat in den nagel geslagen wordt; de tweede is eene wigvormige spleet, waarin eene keg, de ark genoemd, gestoken wordt. Dij het inslaan doen de plug en ark de buiteneinden van den nagel uitzetten, en dit veroorzaakt de opsluiting. Bij blinde nagels steekt men de ark in het vooreinde, dat nu, stuitende, bij elken slag den nagel verder tracht open te splijten.
G.P.J. Mossel: Handleiding tot de kennis van het schip.
de Wed. G. Hulst van Keulen, Amsterdam, 1859. 8vo, 17x9 cm, xxxvi, 456, 14 pp, xi plates.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.