Nicolaes Witsen: Architectura navalis, 1690.

Deutelen, of Arken. Kleine pennetjens in de houte nagels slaan, vastigheits halven. In Engelandt dryft men werk in de houte nagels, en dat in driehoekige gaten, die met een beitel daar in geslagen worden, en dit is hun deutelen. 't geen pryzelyker is, als het doen hier te lande; want het werk, nat werdende, zwelt, en houdt de sleuven dicht.

pp 109:
Van de Bouts.
34. In een schip van 120 voet zyn de bouts 1 duim dik, meer en min.

Van de Nagels.
35. De nagels daar toe zyn 1 ¼. duims; 100 voet scheeps lengte geeft 1 duim dikte.

Van de Spykers.
36. De spiykers moeten de helft langer zyn als't plank-werk dik is, enz.


Witsen: Architectura navalis, 1690 Nicolaes Witsen: Architectura Navalis et Regimen Nauticum. Ofte Aaloude en Hedenaagsche Scheeps-Bouw en Bestier, Waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van Scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was: Scheeps-oeffeningen, Stryden, Tucht, Wetten en Gewoonten. Beneffens evenmatige grootheden van de Scheepen onzes tydts, ontleedt in alle hare delen: Verschil van bouwen tusschen verscheide landaart: Indisch en Russisch Vaart-tuigh: Galey-bouw, en hedendaaghsche Scheeps-plichten: Verrykt met een reeks verklaarde Zeemans Spreek-woorden en Benaamingen. Doorgaans verciert met kopere Plaaten.
Pieter en Joan Blaeu, Amsterdam, 1690 (2nd). 4to, 26.5x17 cm, fp, (18), 628 pp, ill., 90 plates.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.