Dödresning

Wijdare är at observera, at denna linean har en när förwanter som härflyter af Spanten och wijsar Resningz Timbrens Högd, som kallas af somliga Döö- resning, efter som under den linean achter och föör uti skarpen är åfwan för Resnings knän, (hwilka äro fast bulltade uti Kiölen och Stäfwarne) alt full med Trä, igenom denna jemte achtersta och främsta Spanten samt Hållkrabben formeras understa Skarpen af Fartygen . . .
Thomas Rajalin: Skiepz-Byggeriet. Carlskrona, 1730, p 16.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius