Tafl. K.

Wijsar allahanda timmermens Redskap och Wärcktyg huru the i Swerige som andra länder äre brukeligaste.
1.
Een Yxa på Ängelsk maneer.
2.
En Circel.
3.
Een Paßare med en Tunga till at sättia klita uti.
4.
Klitsnöre eller rulla.
5.
Paßare.
6.
Hållans Yxa.
7.
Een Tumståk.
8.
Tungan uti en Engelsk Tumståk af 1½ fot lång.
9.
Hållensk Tumståk.
10.
Tungan der uthi som stundom brukas till een Skeffmall.
11.
Swensk Huggyxa.
12.
Telg Bila.
13.
Een Krabb at krabba af effter malningen.
14.
Ängelsk Skarffyxa.
16.
Skarffyxa på flat.
16.
Een Swensk eller Hållensk Skarffyxa.
17.
En Engelsk Handsåg.
18.
Handsåg med Skafft som brukas i Hålland och Swerige.
19.
Een Måkare.
20.
Een Ordinarie Hammar.
21.
Een Engelsk Klohammar med 2 Jernskållor.
22.
Een Cirecl Såg til at såga et runt hål med eller Sticksåg.
23.
Nafwar på Engeskt [sic] maneer med Skruf.
24.
Ett Hållenskt Nafworskafft med Naffwar.
25.
Ett Engelskt Huggiern.
26.
Ett Huggiern med Skafft och 2 ringar.
27.
Een Engelsk Klubba.
28.
Een Skölep.
29.
Een Muskyla som brukes i Swergie med 2 Ringar.
30:
Een liten Skölp til at huggia före när man skal båra hål.
31.
Ett Ax af Nafwar som i Swerige giörs och är gott för Fureträd.
32.
En Nafwar på Swenskt maneer.
33.
Drif Hammar på Ängelskt maneer.
34.
Drefjern.
35.
Spijkjern.
36.
Rabbat.
37.
Swänsk Dref Hammar.
38.
En Engelsk Nafwar med en Ygla uti Skafftet at träda en Tränagel igenom.
39.
Ett start Drefjern som brukas i Engeland att drifwa Nåtet op med.
40.
Liten Åliehoo at drifwa och dåppa Drefiernet uthi/ beqwämligit at hafwa fast med en Spijk.
41.
Enn krook att draga gammalt och rutit Dref uthur Nåten med.
42.
Grameia med Jernskafft til at öpna Nåten med
43.
Drefjern.
44.
Een Krabb at krabba effter marlingen med som är lijka som en Fälknijff at bära i Byxsåcken.
45.
Drefjern stort.
46.
Krokot Drefjern.
47.
Skrapa.
Åke Classon Rålamb: Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom.
Niclas Wankijfs Tryckerij, Stockholm, 1691.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Rålamb: Skeps Byggerij, 1691.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.