Tafl: L.

Är ett Skepp som är fult taklat med Segel stånde och löpaude [sic] Godz/ och wijsar hwar och en lättel. alla theras Nampn.

Master och Råår.

Fig. I.

A
Meßans Mast.
B
Meßans Spri.
C
Krijs Stången.
D
Krijs Råån.
E
Breed Råån.
F
Meßans Mers.
G
Äselhufwud.
H
Salning.
I
Stor Masten.
K
Stor Råån.
L
Merßen.
M
Stor stången.
N
Stor Meßeråån.
O
Store Bramstången.
P
Store Bramråån.
Q
Fåck Masten.
R
Fåck råån.
S
Store Stången.
T
Förr Merßråån.
U
Förr Bramstången.
X
Förr Bram Råån.
Y
Båfw&etilde; blinde Stång&etilde;.
Z
Båfwen blinde Råån.
AA
Store blinde Råån.
BB
Racker med Slädan och Kloot.
CC
Campan.
DD
Läseegels Gijker.
EE
Hamborgen.

Takelwärck.

1.
Meßans staget.
2.
Krijs staget.
3.
Stor staget.
4.
Stor stång Kragen.
5.
Stora stång staget.
9.
Stora bram stång staget
7.
Fåck staget.
8.
Före Stångz staget.
9.
Före bram stång staget.
10.
Båfwen blind bakstag.
11.
Meßans Want.
12.
Krijs Wantet.
13.
Store Want.
14.
Store stång want.
15.
store bramstångz want
16.
Fock Want.
17.
Förestångz Want.
18.
Före bram stångz want
19.
Båfwen blind stångz Want.
20.
Barduner eller bakstag
21.
Wäflingar.
22.
Puttingar under Merßen.
23.
Råhästar.
24.
Jernpottingar till Jungfrurna.
25.
Talior.

Löpande Godz.

26.
Meßans Repet.
27.
Meßan Skiöten.
28.
Racke Tråss.
29.
Racke tallia.
30.
Meßans Gygtougen.
31.
Meßans Toplänt.
32.
Hals Tallian.
33.
Kråkfötter.
34.
Krysbraßar.
35.
Bred Råbrassar.
36.
Krys Skootlijner.
37.
Krys Boulijner.
38.
Kryz Toplänter.
29.
Store Skiöten.
40.
Store Smitan.
41.
Store Braßer med Skenklingar.
42.
Store Boulijner.
43.
Store Topplänter.
44.
Store Bukgiordingar
45.
Store sprutaglet.
46.
Bouglijn sprutor.
47.
Mantelen.
48.
Takellöparen.
49.
Gijg togh.
50.
Store Mers Skiöten.
51.
Store Mers Braßan.
52.
Store mers boulijner.
53.
Store mers gijgtaglet.
54.
Skiöth
55.
Fåck Löparen.
56.
Fåck Skiöten.
57.
Fåck smitar.
58.
Spruttaglen.
59.
Fåck Boulijner.
60.
Fåck Topplänter.
61.
Fåck Braßer.
62.
Brass Skiänklingar.
63.
Före Merß Braßen.
64.
Före Merß Bouglijner.
65.
Före Merß Topplänter.
66.
Före Merß Skiöten

Store Bramsegels

67.
Braßar.
68.
Bouglijner.
69.
Skiöten.
70.
Topplenter.

Före Bramsegels

71.
Braßar.
72.
Bouglijner.
73.
Skiöt.
74.
Topplänter.

Store Blinde

75.
Fallet.
76.
Braßar.
77.
Skiöten.
78.
Skiäncklingar.
80.
Spanske Topplänter.

Bowen Blinde

81
Skiöten.
82.
Gijtaglen.
83.
Topplänter.
84.
Braßor.
85.
Carnat med Mantel.
86.
Amatz löparen.
87
Giäcken Giösen.

Flaggor.

88.
Campan Flaggan.
89.
Store Stång Flaggan.
90.
Flögen.
91.
Landterna.
92.
Ett maner som brukas på Ostinde farare uthi Ängeland för Bukgårdingarna at dragas op fram på Bakken.
93.
Fall för stor Stång Fåkkan.
94.
Ledtog med Knapar at gå på Bogsprötet.
95.
Kranbalken.
96.
Kran Balk.
97.
Kriis Hult.
98.
Ett halfft Blåck på Pustbäncken med en Skifwa uti för fallet till Krantalian.
99.
Skiffworna för Fåckskot och bliudskot [sic].
100.
Halsknopar.
101. 102
Bomarna till Leseglen.

Fig. 2.

N:o 1. 2. 3.
Bukgiordingar till Merseglet som stundom brukas.
4.
Bukgiordingar till Fåckan.
5. 6.
Bukgiordingar til Blindan.
7.
Vulingen om Bogsprötet neder i Galion.

Fig. 3.

N:o 1.
Store Stångz Stagfocka.
2.
Store stång Fåcka.
3.
Förestång stagfåcka.
4.
Meßans stagfåcka.

Fig. 4.

1.
Lesegel som wijsa sig uti Fig. 1 beskrifwit med en Blind Linea.

Åke Classon Rålamb: Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom.
Niclas Wankijfs Tryckerij, Stockholm, 1691.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Rålamb: Skeps Byggerij, 1691.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.