Tafl. M.

Wijsar alla Skeppare wärktyg och Redskap sampt spetsningar forningar eller Kledningar med Blåck och behörige Spes Knopar och mera slijkt.
N:o 1.
Spes Knop.
2.
Stor Spes Knoop.
3.
Een Spesknop af trää (?) stoor.
4.
Sarfwings Klubba.
5.
Sarfing Bräde.
6.
Rulla at slå Tåg.
7.
Kam.
8.
Een trä Kniff.
9.
Båsmans bila.
10.
Nåhl Horn.
11.
Segel Hanske.
12.
Blåck Påslaat.
13.
Dito på kant.
14.
Ett stort blåck.
15.
Toplänt blåck.
16.
Dito til Topläntor.
17.
Dubbelt Carnat blåck.
18.
Blåck till mers skoterna.
19.
Blåck till stor fall eller Cardelen.
20.
Gin blåck.
21.
Jungfrur ded mans ey.
22.
Dito.
23.
Jungfrur på kant.
24.
Dito med Jern beslagen/
25.
Wijsar en Dubbel påtting
26.
Ett Jern beslaget blåck.
27.
Blåck för blind Sköt.
28.
Ett blåck för bukgiordingar.
29.
Blåck som giörs fast på Masten för stor boglinan kallar och Snatz blåck.
30.
Ett blåck som slås på råån för bukgiordingarna.
31.
Det samma på kant eller som brukas på Jächtor till at hißa upp Swålen.
32.
Flagg Knapp.
33.
Knap för Kompan.
34.
Een platt Knapp.
35.
Pumpwipp.
36.
Pump Knicht fast wid Pumpen af sa&mtilde;a Trät.
37.
Pumpstrcken [sic].
38.
Mammåre
39.
Pump Skoon.
40.
Lös Knicht med Jern band.
41.
Pumhierta [sic].
42.
Pump Hake.
43.
Ändan af Pumpen.
44.
En Racka.
45.
Racke på kant med slöder och Rullar.
46.
Rack sleda.
47.
Rulla.
48.
Jern hacka med Casa.
49.
Kosa
50.
Cosa på kant.
51.
Flag skär.
52.
Wijsar sig huru en spesning sättes i hoop.
53.
Huru fartklubben brukas N:o 4.
54.
Huru man farfwar med Sarfwen breder N:o 5.
55.
Begynnelsen af första skiutningen af en spetzning
56.
Een Spetzning ferdig.
57.
Een waal Knoop.
58.
Een lång spetzning.
59.
En Trensning
60.
Plattning med 3 Standare.
61.
Stegmus.
62.
Öglan som kommer på staget.
63.
Wijsar huru karn geer an biuten af Cabel Garnet för honom som sarfar.

Åke Classon Rålamb: Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom.
Niclas Wankijfs Tryckerij, Stockholm, 1691.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Rålamb: Skeps Byggerij, 1691.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.