Tafl. N.

Wijsar alla Constapels behörige redskaper.

Fig. I.

Ett stycke med beslagg och kallas Rempert.
No: 1.
Bedda.
2.
Koofoot.
3.
Stellkill.
4.
Kratz
5.
Wijskarn.
6.
Försättare.
7.
Ladsköffel.
8.
Luntståck.
9. 10.
Handspijk.
11.
Capell eller Bly.
12.
Skroot Propp.
13.
Tog Kraß för Kulor.
14.
Förladning.
15.
Kokor.
16.
Et Skrootfoder
17.
Een Skrotståck
18.
Kädie Kula.
19.
Cardus Patron.
20.
Cardusa Sydd.
21.
Bek Krans.
22.
Granat.
23.
Spetz Kula.
24.
Stång Kula.
25.
Kulmått.
26.
Krut.
27.
Crum Circel.
28.
Een tumståck.
29.
Circel.
30.
Renspel.
31.
Tratt.
32.
Ett Mått.
33.
Bär til Fänghålet.
34.
Een bär Dito.

Fig. 2.

Wijsar huru Stycket står till bols med sina talior.
N:o 1.
Är Porten.
2.
Löparen af talian som belägges om.
3.
Sielfwa Talian.
4.
Blåck.
5.
Cabel.
6.
Cabel. Garn till Propper.
7.
Hack bult till Talien och går twärtigenom/ som klinckas uthan till.
8.
Ringbulten som går igenom sedan till backen.

Åke Classon Rålamb: Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom.
Niclas Wankijfs Tryckerij, Stockholm, 1691.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Rålamb: Skeps Byggerij, 1691.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.