20. De Nightingale.

De clipper Nightingale, waarvan eene afbeelding, die het tuig voorstelt, tegenover den titel van det werk is geplaatst, werd in 1851 gebouwd door Samuel Hanscom te Portsmouth en aangekocht door Sampson en Tappan te Boston. Dit schip is gemeten op 1066 Amerikaansche tonnen, en heeft de volgende hoofdafmetingen:
Lengte op de lastlijn 52.13 Ned. el.
Lengte op het dek voor de tonnenmaat 54.252 Ned. el.
Wijdte op de buitenkant inhouten 10.4 -"- -"-
Holte 6.096 -"- -"-

De rijzing in de kimmen is zeer groot, en het schip heeft veel buitenkiel, namelijk 0.76 Ned. el. Het achterschip is zeer fijn besneden en de boeg is vol, hetgeen den tegenstand aldaar wel is waar groot doet zijn, maar tevens veel draagvermogen geeft.

In October 1851 volbragt dit schip den overtogt van Boston naar Sydney in 92 dagen. -- in 1852 deed het eine reis van Shanghae naar London en kwam in 70 dagen van de reede van Batavia te London aan, terwijl het doorgaande 14 mijlen geloopwn had. In de maand Februarij van het jaar 1853 vertrok de Nightingale van Portsmouth in Engeland naar Shanghae en bereikte laatstgemelde plaats in 106 dagen; op de terugreis maakte men Anjer op den 17den dag en kwam na eene reis van 91 dagen en 16 uren te Londen aan. Verder werd door dit schip in December 1854 de reis van New-York naar Melbourne in 76 dagen en 16 uren gedaan; op deze reis had men van New-York tot aan de Linie veel stilten en flaauwe koelten, zoodat voor dit traject 30½ dag besteed werd, maar de afstand van de Linie tot Hobson Bay werd daarop in 45 dagen afgelegd.


H.W. Schokker: Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het amerikaansche stetsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen.
Gebroeders Kraay, Amsterdam, 1861. p 349.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.