Malmöhus

Berättelsen om hur Malmöhus' besättning räddades efter strandningen på Vlieland . . . 1921 återfinns i Jan Houters Strandingen en reddingen rond her eiland Vliesland, vilken recencerades i Båtologen Nr 6, 1984. Kompletterande uppgifter har hämtats ur Kommerskollegiums redogörelser över Svenska fartygs sjöolyckor 1921.

Malmöhus hade under oktober lastat 2500 standards plank och brädor som ... och däckslast i Bureå, i närheten av Skellefteå. Destination var Bridge ... vid Bristol-kanalen i SV England. När man den 6 november hunnit cirka 30 nautiska mil väster om Borkumriffs fyrskepp blåste det upp till en hård storm ... väst som med tiden vred mot nordväst. Den ständigt överbrytande sjön orsakade "betydande ovanbordsskador" och spolade en del av däckslasten överbord. ... att den 250 hkr starka maskinen gick för fullt drev man ner mot den holländska kusten. Då det inte fanns några utsikter att klara strandbrotten beslöt man sig för att styra mot land vid vall 7, mittemot "Posthuis"-stationen. Strandningen ägde rum klockan halv åtta på morgonen och upptäcktes snart av öborna. Sjöräddningspersonalen larmades och begav sig till "Posthuis"-stationen dit man kom en kvart i .... Livräddningsbåten och raketapparaten fördes omedelbart ner till stranden. Sjön gick mycket hög och fartyget låg farligt nära en vågbrytare, dock lyckligtvis tvärs mot stranden. Sjöarna slog över skorstenen och återstoden av däckslasten gick överbord.

Man beslöt sig för att omedelbart påbörja räddningen. En av styrelsemedlemmarna i ...lands avdelning av Noord- en Zuid-Hollands Redding Maatschappij (NZHRM) ... namn C. Bakker följde själv med i båten. Man fick kämpa hårt för att komma ... på läsidan av fartyget. Det var hela tiden stor fara för att räddningsbåten skulle slås sönder emot vågbrytaren eller däckslastens plank som drev omkring i vattnet. De tretton besättningsmännen gick över i båten och kunde snabbt föras in mot land. När båten återkom till stranden stämdes ett högt "hurra" upp av åskådarna på land. Vid pass klockan tolv återkom man sedan till byn. Följande dag kom fartyget att ligga helt fritt på stranden och man övervägde att dr... loss och ut på djut vatten. Några dagar senare bröts hon emellertid sönder totalt av en ny storm. Bit för bit bärgades sedan fartyget av öborna.