ÖRLOGS-MANNA-SÄLLSKAPETS
HANDLINGAR.


V. Stycket.


UTDRAG
Af Försök gjorde Vinter-tiden År 1781 och 1783 vid Kaknäs, och sidstnämnde År uti September Månad i Carlscorna, med 36 och 24 Pundige Canoner om 15 och 16 Calibers längd, jämnförde emot vanlige 24 och 18 Pundige Sjö-Canoner om 20 Calibers Längd.
Canoner. Canons Längd Utom Drufvan. Canons Längd För om Tapparne. Canons Vigt. Kammar-Styckets Akter-Vigt. Kulans Vigt. Första Prof-Skott. Andra Prof-Skott. Distance uti Kjärn-Skott. Medel-Lineerne 12 Fot öfver Horizonten. Kulan sköts in uti en Skott-vall af Ekebalkar 8 Fot tjock. På 566 Alnar. Canonernes Recule, på en til 5 Grader Eleverad Plan; Med följande Krut. Kammarens tryck:g i Bly med en Järndobb 3/8 tum i fyrkant med dagligt Skott. Mynningens dumpning med Dagligt Skott. Dagligt Skott.
Krut. Kula. Krut. Kula. 15 M:kr. 11 M:kr. 9 M:kr. 14 M:kr. 12 M:kr. 10 M:kr. 9 M:kr. 14 M:kr. 12 M:kr. 10 M:kr. 9 M:kr.
P:dge Tal. Calib. Fot. Tum. Fot. Tum. Sk:pd. Sk:pd. M:kr. M:kr. St. M:kr. St. Alnar. Alnar. Alnar. Fot. Tum. Fot. Tum. Fot. Tum. Fot. Tum. Fot. Tum. Fot. Tum. Fot. Tum. Fot. Tum. Tum. Tum. M:kr.
36. 15. 9. 4. 11½. 21 4/10 1½. 45. 30. 1. 20. 2. 1150. — — — — 4. 9½. 4. 7. 2. 11. 3. 1¼. 20. 83/8. 15. 8. 13 ¼. 1½. 12.
3. 6.
24. 20. 10. 5½. 5. 8½. 20¾. 3. 27. 24. 1. 12. 1. — — 918. — — 3. 4¼. 14. 4½. 0. 9. ¼. 1½. 9.
24. 16. 8. 4. 4. 16. 17/10 2¼. 21. 18. `1. 9. — — — — 1091. 3. 6. Med en Blykula om 44 m:krs vigt. 17. 3½. 3/16. ¾. 9.
13. 3.
Med 8 m:kr krut 10.
18. 20. 9. 6. 5. 2½. 157/10 2¼. 21. 18. 1. 9. 1. — — — — 625. 3. 9½. 11. 5. ¼. 7/8. 7.

C.F. Aschling: Jämnförelse emellan Gamla och Nya Sorten Sjö-Canoner.
Örlogs-Mannasällskapets Handlingar, Stockholm, 1787. pp 45-68, 1 table.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Weaponry | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius.