Maritime History: What's New 2003

Table of Contents


Chronological

2003-11-19 Etymology:
Dassie: L'Architecture navale, contenant la maniere de construire les Navires, Galeres, Chaloupes et autres especes de Vaisseaux, 1695:
TABLE ALPHABETIQUE. Ou Explication de quelques termes de Marine employés sans ces Mémoires from Rene du Guay-Trouin: Memoire de Monsieur du Guay-Trouin, 1740.
Vocabulaire contenant les termes et expressions nautiques les plus usités en voilerie from Consolin: Manuel du voiler, 1859.
2003-03-19 Etymology:
Ordbok from H.S. Vial du Clairbois: Anmärkningar vid Öfverstens och Riddarens af Kongl. Svärdsorden, Herr af Chapmans Tractat om Skepps-Byggeriet, 1782. [French — Swedish]
A Glossary of Terms Connected with the Practice of Ship Building from Charles Frederick Partington: The Ship-Builder's Complete Guide, 1825.
2003-03-03 Etymology. From D. Timoteo O-Scanlan: Cartilla practica de construccion naval, dispuesta en forma de vocabulario, ... (1847):
Nomenclatura francesa.
Nomenclatura englesa.
Nomenclatura italiana.
2003-02-27 Etymology. From Steel's The Elements and Rigging and Seamanship (1794):
Explanation of Terms used in Rigging, pp 161-188.
Explanation of the Terms Used in Seamanship, pp 244*-268*.
2003-01-24 Shipbuilding:
Cabrestante from Timoteo O-Scanlan: Cartilla practica de construccion naval, 1847. [In Spanish]
2003-01-24 Cornelis van Yk: De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst open Gestelt, 1697:
Table of Contents: Register. Vande Hoofd-Stucken in dit Werk begripen.
Chapter IV: Vande Scheepsbouw der Engelschen in 't gemeen, en van 't groote Schip de Rojale Charles genaamd, dat dezen Staat in den jaare 1667 op Rochesters Rivier verooverde, in 't byzonder; voorts hoedanig zy haar Spanten, en al de Inhouten gereed maaken; mitsgaders ook vande Scheepsbouw der Françoisen.
Chapter XI: Van het Yser in 't gemeen. Vande Spykers; haar Gewigt, en Prijs. Van haar Fatsoen, en Gebruik. Verscheide aanmerkinge daar ontrent; als hoe veel Ponden Gewigts, een Schip van dit blauw-Gaaren ontrent nodig heeft. Van 't Grov Yser; desselvs Prijs, en 't Gewigt dat tot een Schip, grosso modo, van dit Mineraal gebruikt werd. Van den Teer, en het Pek. Van 't Arpuis. Vande Swavel. Van 't Grov, en wit-Werk. Eindelijk van het Mosch.
Chapter XVII: Vande Berghouten, en derselver Haaken. Vande Planken tot de Huid, en 't gereed maaken van dien. Van 't gebruik der Ry, en 't opnemen der Haaken. Vande Nagelgaten. Vande Boorders. Vande Spiegels-Planken. Vande Dubbeling. Vande Overloops Zetweger. En ook vande Drempels inde Poorten.
Chapter XXI: Vande Kluisgaten, en by die gelegentheden ook vande Cabeltouwen. Waar de Kluisengeplaatst werden, en by welke occasie daar ontrent verandering is gemaakt. Vande Beeting. Vande Spillen in 't gemeen. Vande groote Spille. Hoedanig d' Engelsche haare spille maaken. Van 't Braadspit. Vande kleine Spillen. En ook van 't Anker te winden.
Back to Table of Contents

Bibliography

Back to Table of Contents

Biography

Back to Table of Contents

Maritime History

Back to Table of Contents

Medicine

Back to Table of Contents

Naval History

Back to Table of Contents

Gunnery

Back to Table of Contents

Ships

Back to Table of Contents

Shipmodels

Back to Table of Contents

Shipbuilding

2003-01-24:
Cabrestantefrom Timoteo O-Scanlan: Cartilla practica de construccion naval, 1847. [In Spanish]
Cornelis van Yk: De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst open Gestelt, 1697.
Table of Contents: Register. Vande Hoofd-Stucken in dit Werk begripen.
Chapter IV: Vande Scheepsbouw der Engelschen in 't gemeen, en van 't groote Schip de Rojale Charles genaamd, dat dezen Staat in den jaare 1667 op Rochesters Rivier verooverde, in 't byzonder; voorts hoedanig zy haar Spanten, en al de Inhouten gereed maaken; mitsgaders ook vande Scheepsbouw der Françoisen.
Chapter XI: Van het Yser in 't gemeen. Vande Spykers; haar Gewigt, en Prijs. Van haar Fatsoen, en Gebruik. Verscheide aanmerkinge daar ontrent; als hoe veel Ponden Gewigts, een Schip van dit blauw-Gaaren ontrent nodig heeft. Van 't Grov Yser; desselvs Prijs, en 't Gewigt dat tot een Schip, grosso modo, van dit Mineraal gebruikt werd. Van den Teer, en het Pek. Van 't Arpuis. Vande Swavel. Van 't Grov, en wit-Werk. Eindelijk van het Mosch.
Chapter XVII: Vande Berghouten, en derselver Haaken. Vande Planken tot de Huid, en 't gereed maaken van dien. Van 't gebruik der Ry, en 't opnemen der Haaken. Vande Nagelgaten. Vande Boorders. Vande Spiegels-Planken. Vande Dubbeling. Vande Overloops Zetweger. En ook vande Drempels inde Poorten.
Chapter XXI: Vande Kluisgaten, en by die gelegentheden ook vande Cabeltouwen. Waar de Kluisengeplaatst werden, en by welke occasie daar ontrent verandering is gemaakt. Vande Beeting. Vande Spillen in 't gemeen. Vande groote Spille. Hoedanig d' Engelsche haare spille maaken. Van 't Braadspit. Vande kleine Spillen. En ook van 't Anker te winden.
Back to Table of Contents

Rigging

Back to Table of Contents

Seamanship

Back to Table of Contents

Etymology

2003-11-19:
Dassie: L'Architecture navale, contenant la maniere de construire les Navires, Galeres, Chaloupes et autres especes de Vaisseaux, 1695:
TABLE ALPHABETIQUE. Ou Explication de quelques termes de Marine employés sans ces Mémoires from Rene du Guay-Trouin: Memoire de Monsieur du Guay-Trouin, 1740.
Vocabulaire contenant les termes et expressions nautiques les plus usités en voilerie from Consolin: Manuel du voiler, 1859.
2003-03-19:
Ordbok from H.S. Vial du Clairbois: Anmärkningar vid Öfverstens och Riddarens af Kongl. Svärdsorden, Herr af Chapmans Tractat om Skepps-Byggeriet, 1782. [French — Swedish]
A Glossary of Terms Connected with the Practice of Ship Building from Charles Frederick Partington: The Ship-Builder's Complete Guide, 1825.
2003-03-03 From D. Timoteo O-Scanlan: Cartilla practica de construccion naval, dispuesta en forma de vocabulario, ... (1847):
Back to Table of Contents

Personnel

Back to Table of Contents

Provisions

Back to Table of Contents

Tonnage

Back to Table of Contents

Updated 2005-01-22 by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Search.

Copyright © 2003 Lars Bruzelius.