Generale Lyst

Van de Stuurmans Gereedschappen, Kaarten

en Boeken met derzelver vastgestelde Pryzen, zoo als die by de Kamer Amsterdam worden geleverd, en mede gegeven aan de Eerste Gezagvoerders op de Schepen van de Ed: Oost-Indische Compagnie, volgens Resolutie van de Vergaderin der Zeventienen, genomen den 13. Maart 1747.

guld. ft. p.
1 Koper Azimuth-Compas 36
1 Roos met een Agate dop, voor hetzelve ter Waarlo. 6
2 Staale en 2 Kopere Pennen voor dezelve ieder 10
6 Kopere Nagthuis- of Zyl-Compassen. 9 10
6 Roozen met Agate doppen voor dezelve ter Waarlo. 4 10
6 Kopere en Staalen Pennen van ieder de helft. 10
6 Glazen, best glas voor dezelve 8
2 Kopere Pyl-Compasseb. 36
4 Roozen met Agate doppen ter Waarlo voor dezelve 6
1 Grote schivende Roos, om Havens en Landen te peilen. 6
6 Kopere en Staale Pennen van ieder de helft ieder 10
6 Glazen waar onder drie voor 't Azimuth-Compas 18
2 Octanten met kopere Indexe ieder 75
1 Kopere Liniaal voor de eerste Gezagvoerders. 1
1 Kopere Winkelhaak. 1
1 Kopere Verrekyker van 3½ voet, met twee Leeden. 10
Potloot Pennen, met kopere doppen het dozyn. 1 2
3 Graadboogen met Vizieren ter Waarlo. ieder 5 4
4 Kaartpassers met Staale Punten. 1 4
3 Schryfpassers. 11
3 Pleinschalen voor de Lieutenants en Stuurlieden. 12
2 Blikke Geschilderde groote Roepers. 3
2 – – – – – – – – – – kleene Roepers. 2 4
5 dito Kaartkokers waar van 2 voor den Gezagvoerder 1 12
2 Doozen voor de Roozen, glazen en pennen ter Waarlo voor de Zyl-Compassen. 18
2 – – – voor de Roozen Ext, der Pyl-Compassen. ieder
1 Half Minuts Zandloper voor de Loglyn. 10
1 Quart Minuts dito

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Etymology | Search.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.