Upsala Ultuna Flott-
sund
Kungs-
hamn
Djup-
viken
Näs Dalby Krusen-
berg
Stora Stafsund Lilla Stafsund Sten-
torpet
Eriks-
lund
Sko
25 25 25 30 40 40 50 50 50 50 50 50 öre
Ultuna 20 25 25 25 25 30 40 40 40 40 40 "
Flott-
sund
10 15 20 20 25 30 30 35 35 35 "
Kungs-
hamn
10 15 20 25 30 30 30 30 30 "
Djup-
viken
15 20 25 30 30 30 30 30 "
Näs 15 20 25 25 30 30 30 "
Taxa
för
Persontrafik
å
Ångslupen EKOLN
Dalby 20 25 25 25 25 25 "
Krusen-
berg
15 20 20 20 20 "
S. Stafsund 10 20 20 20 "
L. Stafsund 15 20 20 "
Sten-
torpet
10 10 "
Eriks-
lund
10 "
Sko

Anm. 1. Sön- och Helgdagar är priset nedsatt med omkring 25 %.

2. S. k. Familjebiljetter säljas endast å Ångbåtskontoret i Upsala med 25 % rabatt hos herr C. J. Kolm.


Taxa för Persontrafik å Ångslupen Ekoln. Upsala. Edc. Berlings boktryckeri, 1880. 21,5×23,5 cm, [1] s.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.