Naval and Maritime Museums: Iceland

Eyrarbakka

Marine Museum of Eyrarbakka

Sjominjasafn Eyrarbakka,
ISL-820 Eyrarbakka.

Updated 1998-01-03 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime Museums | Maritime Museums: Europe.

Copyright © 1995 Lars Bruzelius.