Bilagan Lit. B. Delen 1.

FLOTTAN ÅR 1566.

Skeppens Namn. Bestyckning. Besättning. Antal Märsar
Koppar-
Stycken.
Järn-
Stycken.
Summa. Sjö-Folk. Knecktar. Summa.
St. Eric 65 25 90 364 256 620 5
Swanen 42 40 82 226 319 545 4
Lybske Svanen 26 24 50 119 4
Gyllende Dufvan 21 27 48 101 39 140 4
Stockholms Hjorten 29 24 53 157 92 249 5
Lybske Hjorten 16 24 40 133 4
Elgen 23 10 33 104 95 199 4
Jägemästaren 62 22 84 341 259 600 5
Hollands Galeyan 25 18 43
Näcken 18 10 28
Galleyan Samson 22 5 27 98 67 167 4
Grips Hufvud
Björnen 20 18 38 83 84 167 4
Engelen 27 22 49 142 112 254 3
Bruna Leyonet 16 29 45 84 43 127 4
Röda Leyonet 19 19 38 68 56 124 3
Memnon 20 26 46 58 47 105 3
Brämaren 15 31 46 79 45 124 3
Ulfven
Wästerviks Barken 14 21 35 80 3
Calmare Barken 21 27 48 56 8 64 3
David 18 6 24 113 27 140 4
Böse Leyonet 31 25 56 186 88 274 5
Rehnen 16 12 28 178 4
Prydzen 22 12 34 108 45 153 3
Månan 24 14 38 98 42 140 3
Flygande Draken 6 8 14
Engelske Skeppet 12 11 23 24 24
Hamborgs Boyorten 4 2 6
Morianen 16 31 47 3
Röde Hunden 8 36 44 109
Danske Hector 18 20 38 104 3
Lillian 20 7 27
Lille Gripen 9 12 21 28 13 41
Lybske Pinkan 6 19 25 31 13 44 1
Svänske Hector 45 42 87 301 129 430 5
Troilus 21 17 38 92 72 162 3
St. Christopher 35 23 58 133 108 241 4
Maria 46 46
Lybske Näcken 12 9 21
Mise Richert 2 8 10 14 14
Marcolphus
Uglan 72 7 79
Rosen 22 3 25 87 3
Elfsborgs Barken 14 16 30 80
Nykiöpings Barken 13 19 32
Store Rå Boyorten 51 51
Blå mannen 2 22 24 39 43 82
Höken
Wände kåpan 17 15 32 98 46 144 4
Röda Gripen 11 26 37 70 27 97 3
Lybske Christopher 16 10 26 132 3
Stålnebben 13 6 19 19 19
Lotsmans Pinkan 4 12 16
Lybske Jonas 4 4
Lybske koen 2 10 12
Kreijaren
Oxen
Späk höken
Peppar säck
Soldanen
Röde Koen
Enhörningen 20 21 41 55 9 64 2
Snapphanen
Danska Pinkan
Hans von Wismar
Danske Hjorten 20 26 46 83 48 131 4
Hercules 40 41 81 224 199 423 5

Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del. I. Bilaga B.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval History | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.