Hurtige Manoeuvrer.

Utdrag af det russiske Tidsskrift for Søvæsen for August Maaned 1862.

Den 2den/14de Juli 1862 foretog Keiser Alexander af Rusland en Mønstring paa Kronstadts ydre Rhed af fire fra længere Reiser hjemvendte Krigsskibe.

Disse vare:

Chef. Officerer, Læger, Præst og Cadetter Underofficerer og Matroser Kanoner Maskiner H.K. Hjemkommen fra
Fregatten Svetlana Capitain af 2den Rang Butakoff 23 337 40 450 Østkysten af Asien.
- - Oleg Capt. af 2den Rang Andrejeff 40 595 57 80 Middelhavet.
- - Gromobói Capt. af 2den Rang Fedorofsky 40 435 53 360 Middelhavet.
Corvetten Griden Capitainlieutenant 10 172 11 200 Østkysten af Asien.

Det blæste temmelig stivt paa Rheden, hvorfor Keiseren kun besøgte Fregatten Svetlana. Her lod han sig forevise Øvelser med Skydset, over hvilke han yttrede sin særdeles Tilfredshed, ligesom over Alt, hvad han iagttog ombord.

Fra Fregatten roede Keiseren tilbage til sin egen Dampbaad, hvorfra han ved signal lod Skibene udføre forskjellige Øvelser med Seilene. Derpaa blev signaleret, at bevæbnede Fartøier fra alle fire Skibe med Landgangsstyrken ombord skulde møde langskibs af den Høistbefalende.

Skjøndt stiv Kuling med Regnbyger vanskeliggjorde Arbeidet for Mandskaberne, blev dog Alt udført over ordentlig godt, især paa de to fra Østkysten af Asien hjemkomne Skibe.

Keiseren tilkjendegav gjentagende ved Signal sin Tilfredshed til Fregatten Svetlana og Corvetten Griden. Ved Slutningen af Mønstringen lod han tildele en Rubel Sølv til hver Mand, Underofficerer og Menige, paa alle fire Skibe.

Hurtigheden, hvormed de befalede Øvelser bleve udførte, var følgende:

Løsgjørning of Tilsætning af Seilene. Skiftning af Storemersseil. Bjergning og Beslaaening af Seilene. Afseendelse til den Høistbefalende af bevæbnede Fartøier med Landgangsstyrken ombord.
Freg. Svetlana 3 Min. 8½ Min. 4½ Min 13 Min.
  - Oleg 5   - 14   - 5½ - 18   -
  - Gromobói 4   - 13½ - 5   - 18½ -
Corv. Griden 2   - 11   -

I sidste Inddeling er anført den Tid, som forløb fra Signalets Strygning, indtil Fartøierne forlode det dem tilhørende Skib.


Tidsskrift for Søvæsen, Kjöbenhavn, 1863. pp 83-84.

Updated 1997-06-08 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1997 Lars Bruzelius.