van Yk: Scheeps-bouw-konst, 1697.

[p 41] Houte Nagels diemen, om dat dy Ysere, somtijdts door het soute Water, werden opgegeten, benodigt is in Schips ondewater sijnde Deel, tot t' samenbinding van desselvs Huid, en Wegeringen, te slaan, behooren ook tot het Eikenhout, en Sorge van den Bouwmester. Hy kan die gekloost, en rude gesneden, tot Saardam en elders te koop vinden. Haare Dickte is na desselvs Langte, die sig van 14 of 16, somtijts tot 26 Duimen, komt uit te strecken: en werden de langste met 10, de korter met 9, of 8, en minder Schellingen 't Honderd betaalt. Wiggen, en Pluggen, die tot beter Sluitinge, inde eynde der geseide Nagelen werden geslagen, mistgaders Spijkerpennen, die tot het digtmaken van eenige, nu niet meer nodig sijnde, Spykergaten dienen, werden gemeenlijk door dese of geene Knegten by het Kaars-ligt, of buiten Arbeids Tijd gemaakt: en het Duisend voor 30 Stuivers verkogt.

Hier mede weet ick aangaande het eiken Hout, en desselvs Prys, soo veel te hebben geschreven, als myne ondervindingen, en navorssingen hebben toegelaten, met eenige sekerheit, voorbeeldelijk, ter neder te konnen stellen.


Cornelis van Yk: De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst open Gestelt, Vertoonende naar wat Regel, of Evenredenheyd, in Nederland meest alle Scheepen werden gebouw; mitgaders Masten, Zeylen, Ankers en Touwen, enz. daar aan gepast. Ian ten Hoorn, Amsterdam, 1697;4vo, 24x12.5 cm, frontisp., (14), 354, (8) pp, 22 plates (12 fold.).

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Shipbuilding | Fastenings.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.