Spisordning år 1679 war enligt Amiralitetets wärdering följande i månaden:

För En Cajut Person.
Dal. S:mt öre
En kanna Erter " 5⅓
3½ kanna Gryn " 16
2 Lispund kock Bröd 2 "
En Tunna Cajuts öhl 3 "
10 M:kr Smör eller Fläsk 8
En Mark Ost " 6⅖
Ett Lisp:d Saltgrönt kött " 29⅛
7 Marker Bernfisk " 19⅗
8 Marker Lax " 19⁹⁄₁₃
10 Marker Sill eller Berger Torsk " 16
Summa 9 Dal. 24¾
För En Gemen Person.
Dal. S:mt öre
2 kannor Erter " 10⅔
4 kannor Gryn " 21⅓
1 kanna Mjöhl 3⁴⁄₆ 4/6
2 Lispund Bröd 1 16
2/8 Tunna Gement öhl efter 32 k:or bestås på en gemen efter 3 T:r öhl på en Tunna Malt 1 16
3 Marker Smör " 20½
1½ Marker Fläsk 6
10 Marker tort Kjött " 20
3 Marker Sill " 4⁵²⁄₆₅
4 Marker Strömming " 2⁶²⁄₆₅
2 Marker Salt " 2
Summa 5 Dal. 27 ö.

Carl Gustaf Tornquist: Utkast till Swenska Flottans Sjö-tog.
A.J. Nordström, Stockholm, 1788. Del. I. Bilaga E.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.